ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 468/17 Obowiązujący
2 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Związku Powiatów Lubuskich XLVI/225/17 Obowiązujący
3 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych XLVI/224/17 Obowiązujący
4 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu XLVI/223/17 Obowiązujący
5 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia sztandaru, herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego XLVI/222/17 Obowiązujący
6 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2018 rok XLVI/221/17 Obowiązujący
7 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XV/61/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XLVI/220/17 Obowiązujący
8 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XLVI/219/17 Obowiązujący
9 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 XLVI/218/17 Obowiązujący
10 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XLVI/217/17 Obowiązujący
11 2017-12-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLV sesji w dniu 28 listopada 2017 r XLV/17 Obowiązujący
12 2017-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 467/17 Obowiązujący
13 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 466/17 Obowiązujący
14 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu 465/17 Obowiązujący
15 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 464/17 Obowiązujący
16 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 463/17 Obowiązujący
17 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 461/17 Obowiązujący
18 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 460/17 Obowiązujący
19 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 459/17 Obowiązujący
20 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Słubickiego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 458/17 Obowiązujący
21 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 457/17 Obowiązujący
22 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 456/17 Obowiązujący
23 2017-11-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 455/17 Obowiązujący
24 2017-11-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 454/17 Obowiązujący
25 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli XLV/216/17 Obowiązujący
26 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach XLV/215/17 Obowiązujący
27 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017 - 2026 XLV/214/17 Obowiązujący
28 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLV/213/17 Obowiązujący
29 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo XLV/212/17 Obowiązujący
30 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLV/211/17 Obowiązujący
31 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok XLV/210/17 Obowiązujący
32 2017-11-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLIV sesji w dniu 24 października 2017 r. XLIV/17 Obowiązujący
33 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego 453/17 Obowiązujący
34 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 452/17 Obowiązujący
35 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 451/17 Obowiązujący
36 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 450/17 Obowiązujący
37 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 449/17 Obowiązujący
38 2017-11-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 447/17 Obowiązujący
39 2017-11-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 446/17 Obowiązujący
40 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 445/17 Obowiązujący
41 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 444/17 Obowiązujący
42 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego 443/17 Obowiązujący
43 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 442/17 Obowiązujący
44 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w trakcie ustalenia granic działek stanowiących własność Powiatu Słubickiego 441/17 Obowiązujący
45 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 440/17 Obowiązujący
46 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 439/17 Obowiązujący
47 2017-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 438/17 Obowiązujący
48 2017-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 437/17 Obowiązujący
49 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 436/17 Obowiązujący
50 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu Słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 435/17 Obowiązujący
51 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 434/17 Obowiązujący
52 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 433/17 Obowiązujący
53 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 432/17 Obowiązujący
54 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego 431/17 Obowiązujący
55 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 430/17 Obowiązujący
56 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia 429/17 Obowiązujący
57 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 428/17 Obowiązujący
58 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLIV/209/17 Obowiązujący
59 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLIV/208/17 Obowiązujący
60 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok XLIV/207/17 Obowiązujący
61 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku XLIV/206/17 Obowiązujący
62 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2018 XLIV/205/17 Obowiązujący
63 2017-10-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLIII sesji w dniu 26 września 2017 r. XLIII/17 Obowiązujący
64 2017-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały o powołaniu składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęciu Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 427/17 Obowiązujący
65 2017-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 426/17 Obowiązujący
66 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 425/17 Obowiązujący
67 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 424/17 Obowiązujący
68 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 423/17 Zmieniony
69 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 422/17 Obowiązujący
70 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 421/17 Obowiązujący
71 2017-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 420/17 Obowiązujący
72 2017-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pracownikowi starostwa pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 419/17 Obowiązujący
73 2017-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 418/17 Obowiązujący
74 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XLIII/204/17 Obowiązujący
75 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia projektu sztandaru, herbu, flagi, flagi urzędowej, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego XLIII/203/17 Obowiązujący
76 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego XLIII/202/17 Obowiązujący
77 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości XLIII/201/17 Obowiązujący
78 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLIII/200/17 Obowiązujący
79 2017-09-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. XLII/17 Obowiązujący
80 2017-09-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLI sesji w dniu 22 czerwca 2017 r. XLI/17 Obowiązujący
81 2017-09-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 417/17 Obowiązujący
82 2017-09-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do zawierania porozumień w imieniu Powiatu Słubickiego w zakresie umieszczenia dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej 416/17 Obowiązujący
83 2017-09-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 415/17 Obowiązujący
84 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023” w zakresie zgodności programu ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego 414/17 Obowiązujący
85 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w formie przetargu nieograniczonego 413/17 Obowiązujący
86 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 412/17 Obowiązujący
87 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 411/17 Obowiązujący
88 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Słubickiego dotyczącego ograniczenia dostępu do usług fizjoterapii ambulatoryjnej w Szpitalu im. prof. Z. Religi w Słubicach XLII/199/17 Obowiązujący
89 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie upamiętnienia dramatycznych wydarzeń związanych z powodzią tysiąclecia XLII/198/17 Obowiązujący
90 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XLII/197/17 Obowiązujący
91 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLII/196/17 Obowiązujący
92 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą XLII/195/17 Obowiązujący
93 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt ll SA/Go 374/17 XLII/194/17 Obowiązujący
94 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych XLII/193/17 Obowiązujący
95 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach XLII/192/17 Obowiązujący
96 2017-09-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 r. 410/17 Obowiązujący
97 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 409/17 Obowiązujący
98 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 408/17 Obowiązujący
99 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa 407/17 Obowiązujący
100 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 r. 406/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu