ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 497/18 Obowiązujący
2 2018-03-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku 496/18 Obowiązujący
3 2018-03-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 495/18 Obowiązujący
4 2018-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 494/18 Obowiązujący
5 2018-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 r. 493/18 Obowiązujący
6 2018-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 492/18 Obowiązujący
7 2018-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 491/18 Obowiązujący
8 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2020 XLVIII/234/18 Obowiązujący
9 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 XLVIII/233/18 Obowiązujący
10 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XLVIII/232/18 Obowiązujący
11 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słubickiego XLVIII/231/18 Obowiązujący
12 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 XLVIII/230/18 Obowiązujący
13 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLVIII/229/18 Obowiązujący
14 2018-02-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLVII sesji w dniu 18 stycznia 2018 r. XLVII/18 Obowiązujący
15 2018-02-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 490/18 Obowiązujący
16 2018-02-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 489/18 Obowiązujący
17 2018-02-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 488/18 Obowiązujący
18 2018-02-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 487/18 Obowiązujący
19 2018-02-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 486/18 Obowiązujący
20 2018-02-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 485/18 Obowiązujący
21 2018-02-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 484/18 Obowiązujący
22 2018-01-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 483/18 Obowiązujący
23 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 482/18 Obowiązujący
24 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 481/18 Obowiązujący
25 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Seniorów 480/18 Obowiązujący
26 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie w obiektach szpitala sieci tele-informatycznej 479/18 Obowiązujący
27 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 478/18 Obowiązujący
28 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 477/18 Obowiązujący
29 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 476/18 Obowiązujący
30 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 475/18 Obowiązujący
31 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 474/18 Obowiązujący
32 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 473/18 Obowiązujący
33 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 472/18 Obowiązujący
34 2018-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej na realizację zadań publicznych wykonywanych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 471/18 Obowiązujący
35 2018-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 470/18 Obowiązujący
36 2018-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 469/18 Obowiązujący
37 2018-01-18 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargę i ustanowienia pełnomocnika XLVIII/228/18 Obowiązujący
38 2018-01-18 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 XLVII/227/18 Obowiązujący
39 2018-01-18 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 XLVII/226/18 Zmieniony
40 2018-01-18 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLVI sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. XLVI/17 Obowiązujący
41 2017-12-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 468/17 Obowiązujący
42 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Związku Powiatów Lubuskich XLVI/225/17 Obowiązujący
43 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych XLVI/224/17 Obowiązujący
44 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu XLVI/223/17 Obowiązujący
45 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia sztandaru, herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego XLVI/222/17 Obowiązujący
46 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2018 rok XLVI/221/17 Obowiązujący
47 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XV/61/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XLVI/220/17 Obowiązujący
48 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XLVI/219/17 Obowiązujący
49 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 XLVI/218/17 Obowiązujący
50 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XLVI/217/17 Obowiązujący
51 2017-12-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLV sesji w dniu 28 listopada 2017 r XLV/17 Obowiązujący
52 2017-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 467/17 Obowiązujący
53 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 466/17 Obowiązujący
54 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu 465/17 Obowiązujący
55 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 464/17 Obowiązujący
56 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 463/17 Obowiązujący
57 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 461/17 Obowiązujący
58 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 460/17 Obowiązujący
59 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 459/17 Obowiązujący
60 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Słubickiego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 458/17 Obowiązujący
61 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 457/17 Obowiązujący
62 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 456/17 Obowiązujący
63 2017-11-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 455/17 Obowiązujący
64 2017-11-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 454/17 Obowiązujący
65 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli XLV/216/17 Obowiązujący
66 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach XLV/215/17 Obowiązujący
67 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017 - 2026 XLV/214/17 Obowiązujący
68 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLV/213/17 Obowiązujący
69 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo XLV/212/17 Obowiązujący
70 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLV/211/17 Obowiązujący
71 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok XLV/210/17 Obowiązujący
72 2017-11-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLIV sesji w dniu 24 października 2017 r. XLIV/17 Obowiązujący
73 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego 453/17 Obowiązujący
74 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 452/17 Obowiązujący
75 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 451/17 Obowiązujący
76 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 450/17 Obowiązujący
77 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 449/17 Obowiązujący
78 2017-11-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 447/17 Obowiązujący
79 2017-11-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 446/17 Obowiązujący
80 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 445/17 Obowiązujący
81 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 444/17 Obowiązujący
82 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego 443/17 Obowiązujący
83 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 442/17 Obowiązujący
84 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w trakcie ustalenia granic działek stanowiących własność Powiatu Słubickiego 441/17 Obowiązujący
85 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 440/17 Obowiązujący
86 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 439/17 Obowiązujący
87 2017-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 438/17 Obowiązujący
88 2017-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 437/17 Obowiązujący
89 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 436/17 Obowiązujący
90 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu Słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 435/17 Obowiązujący
91 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 434/17 Obowiązujący
92 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 433/17 Obowiązujący
93 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 432/17 Obowiązujący
94 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego 431/17 Obowiązujący
95 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 430/17 Obowiązujący
96 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia 429/17 Obowiązujący
97 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 428/17 Obowiązujący
98 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLIV/209/17 Obowiązujący
99 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLIV/208/17 Obowiązujący
100 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok XLIV/207/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu