ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
933/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników rzeczowych majątku ruchomego znajdujących się w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Słubicach
Nr aktu prawnego
932/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
931/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.
Nr aktu prawnego
930/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
929/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników rzeczowych majątku ruchomego znajdujących się w ewidencji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach
Nr aktu prawnego
928/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
927/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego z kontroli działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
Nr aktu prawnego
LX/335/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034
Nr aktu prawnego
LX/334/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LX/333/24
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Związku Powiatów Lubuskich
Nr aktu prawnego
LIX/332/24
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/331/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Sfery Społecznej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/330/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/329/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/328/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
LVIII/327/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034
Nr aktu prawnego
LVIII/326/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
LVIII/325/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/324/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
926/24
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 r .
Nr aktu prawnego
925/24
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
924/24
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół z LIX - nadwyzczajnej sesji rady Powiatu Słubickiego w dniu 3 stycznia 2024 r.
Nr aktu prawnego
LIX/24
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
923/24
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
922/24
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania pozbawienia fragmentu drogi gminnej kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
921/24
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określania zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
LVIII/323/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-01-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
920/24
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół z LVIII - sesji rady Powiatu Słubickiego w dniu 21 grudnia 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
919/23
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
Nr aktu prawnego
918/23
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
917/23
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników rzeczowych majątku ruchomego znajdujących się w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Słubicach
Nr aktu prawnego
916/23
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
Nr aktu prawnego
915/23
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
914/23
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr LVI/312/23 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Zielona Przystań" w Cybince
Nr aktu prawnego
LVII/322/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
LVII/321/23
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVII/320/23
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
913/23
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Słubicach w roku 2024
Nr aktu prawnego
912/23
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Nr aktu prawnego
911/23
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zaopiniowania pozbawienia fragmentu drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej w powiecie krośnieńskim
Nr aktu prawnego
910/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
909/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
908/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
Nr aktu prawnego
907/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku
Nr aktu prawnego
906/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
905/23
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie umorzenia należności związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym
Nr aktu prawnego
904/23
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie umorzenia kary pieniężnej za niezwrócenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Nr aktu prawnego
903/23
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu
Nr aktu prawnego
902/23
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu
Nr aktu prawnego
901/23
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności związanych z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu
Nr aktu prawnego
900/23
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
899/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
898/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnia rzeczowego majątku ruchomego
Nr aktu prawnego
897/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
896/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zaopiniowania pozbawienia odcinka drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej w powiecie sulęcińskim
Nr aktu prawnego
895/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
894/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu słubickiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
893/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych
Nr aktu prawnego
892/23
Status
Obowiązujący
Lp: 61
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół z LVII - nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego w dniu 28 listopada 2023 r
Nr aktu prawnego
LVII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
891/23
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
Nr aktu prawnego
890/23
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
889/23
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
888/23
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Nr aktu prawnego
887/23
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
886/23
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
885/23
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu słubickiego w 2024 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
884/23
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składnika rzeczowego majątku trwałego
Nr aktu prawnego
883/23
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
882/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na wycinkę drzew
Nr aktu prawnego
881/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
880/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
879/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Pracy w Słubicach
Nr aktu prawnego
878/23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników rzeczowych majątku ruchomego
Nr aktu prawnego
877/23
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zaopiniowania pozbawienia odcinka drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej w powiecie sulęcińskim
Nr aktu prawnego
876/23
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół z LVI sesji Rady Powiatu Słubickiego w dniu 24 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na wykonanie robót budowlanych tj. remont klatki schodowej w budynku internatu CKZiU w Słubicach
Nr aktu prawnego
875/23
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
874/23
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2023-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
873/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników rzeczowych majątku ruchomego znajdujących się w ewidencji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach
Nr aktu prawnego
872/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
871/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Słubickiego w roku 2024
Nr aktu prawnego
870/23
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu słubickiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
869/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
868/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
867/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
866/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Nr aktu prawnego
865/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
Nr aktu prawnego
LVI/319/23
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
Nr aktu prawnego
LVI/318/23
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LVI/317/23
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LVI/316/23
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
LVI/315/23
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVI/314/23
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2024
Nr aktu prawnego
LVI/313/23
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Zielona Przystań "w Cybince
Nr aktu prawnego
LVI/312/23
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
LVI/311/23
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego
Nr aktu prawnego
864/23
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników Domu Dziennego Pobytu "Zielona Przystań" w Powiecie Słubickim
Nr aktu prawnego
863/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji