ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia
Nr aktu prawnego
214/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
213/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
212/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
211/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
210/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
209/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
208/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku
Nr aktu prawnego
207/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
206/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
205/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach
Nr aktu prawnego
XVII/111/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVII/110/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Związku Powiatów Lubuskich
Nr aktu prawnego
XVII/109/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Sfery Społecznej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/108/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/107/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
XVII/106/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół Nr XVI/19 z 20 grudnia 2019 r.
Nr aktu prawnego
XVI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
204/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego
Nr aktu prawnego
203/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Nr aktu prawnego
202/20
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr 95/19 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Nr aktu prawnego
201/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
200/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
ww sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
199/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
Nr aktu prawnego
198/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia kierownika Dziennego Domu „Senior+” w Słubicach
Nr aktu prawnego
197/19
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie
Nr aktu prawnego
196/19
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
195/19
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.
Nr aktu prawnego
XVI/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Nr aktu prawnego
XVI/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVI/103/19
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2040
Nr aktu prawnego
XVI/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVI/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słubickiego
Nr aktu prawnego
XVI/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/169/17 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XVI/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr V/28/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Słubicach
Nr aktu prawnego
XVI/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
Nr aktu prawnego
XVI/96/19
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego
Nr aktu prawnego
XVI/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół Nr XV/19 z 26 listopada 2019 r.
Nr aktu prawnego
XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
194/19
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wskazania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim jako placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i pozostałych pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w rozwiązanym Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim
Nr aktu prawnego
193/19
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja w Powiecie Słubickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,w 2020 roku
Nr aktu prawnego
192/19
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
191/19
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku
Nr aktu prawnego
190/19
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
189/19
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
188/19
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
Nr aktu prawnego
187/19
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja w Powiecie Słubickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w 2020 roku
Nr aktu prawnego
186/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
185/19
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
184/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Nr III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2040
Nr aktu prawnego
183/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
182/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
181/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
180/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu słubickiego w 2020 r.
Nr aktu prawnego
179/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2027”
Nr aktu prawnego
178/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja w Powiecie Słubickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w 2020 roku
Nr aktu prawnego
177/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
176/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę Nr XIV/72/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
Nr aktu prawnego
XV/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 61
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę Nr XIV/71/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
Nr aktu prawnego
XV/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XIV/70/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach
Nr aktu prawnego
XV/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XIV/69/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach
Nr aktu prawnego
XV/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XII/61/19 ze zmianami wniesionymi uchwałą Nr XLV/80/19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XV/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2040
Nr aktu prawnego
XV/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Dziennego Domu "Senior+" w Słubicach
Nr aktu prawnego
XV/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XV/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki
Nr aktu prawnego
XV/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół Nr XIV/19 z 29 października 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
175/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
174/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
173/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
172/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
171/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
170/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
169/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
167/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
166/19
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu słubickiego w 2020 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
165/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Nr aktu prawnego
164/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
163/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
161/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
160/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów"
Nr aktu prawnego
XIV/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
XIV/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XII/61/19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XIV/80/19
Status
Zmieniony
Lp: 89
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę Nr XII/62/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Nr aktu prawnego
XIV/79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2040
Nr aktu prawnego
XIV/78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/77/19
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/76/19
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Nr VI/35/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XIV/75/19
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/74/19
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/169/17 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu
Nr aktu prawnego
XIV/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
Nr aktu prawnego
XIV/72/19
Status
Zmieniony
Lp: 97
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
Nr aktu prawnego
XIV/71/19
Status
Zmieniony
Lp: 98
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach
Nr aktu prawnego
XIV/70/19
Status
Zmieniony
Lp: 99
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w pięcioletnie Technikum nr 1 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach
Nr aktu prawnego
XIV/69/19
Status
Zmieniony
Lp: 100
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Tytuł aktu
Protokół Nr XIII/19 z 24 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIII/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji