ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
401 2016-07-28 Uchwały Zarządu Powiatu uchylająca uchwałę Nr 204/16 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie 218/16 Obowiązujący
402 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 217/16 Obowiązujący
403 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 216/16 Obowiązujący
404 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 215/16 Obowiązujący
405 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 201/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 17 czerwca 2016 r. dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 214/16 Obowiązujący
406 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 213/16 Obowiązujący
407 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 212/16 Obowiązujący
408 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 211/16 Obowiązujący
409 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do przedaży w formie przetargu nieograniczonego 210/16 Obowiązujący
410 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 209/16 Obowiązujący
411 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 208/16 Obowiązujący
412 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 207/16 Obowiązujący
413 2016-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 206/16 Obowiązujący
414 2016-07-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie wydarzeń w Starostwie Powiatowym w dniach 30.06.2016 r. i 01.07.2016 r. XXVI/119/16 Obowiązujący
415 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXVI/118/16 Obowiązujący
416 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXVI/117/16 Obowiązujący
417 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Słubicach XXVI/116/16 Obowiązujący
418 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016 – 2018 XXVI/115/16 Obowiązujący
419 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 – 2018 XXVI/114/16 Obowiązujący
420 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXVI/113/16 Obowiązujący
421 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2015 XXVI/112/16 Obowiązujący
422 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2015 XXVI/111/16 Obowiązujący
423 2016-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 205/16 Obowiązujący
424 2016-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie 204/16 Nieważny
425 2016-06-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 203/16 Obowiązujący
426 2016-06-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 202/16 Obowiązujący
427 2016-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Słubickiego w dniu 31 maja 2016 r. XXV/16 Obowiązujący
428 2016-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 201/16 Nieważny
429 2016-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 200/16 Nieważny
430 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 199/16 Obowiązujący
431 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w formie przetargu nieograniczonego 198/16 Nieważny
432 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 197/16 Nieważny
433 2016-06-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 196/16 Obowiązujący
434 2016-06-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 roku 195/16 Nieważny
435 2016-05-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego 194/16 Obowiązujący
436 2016-05-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 193/16 Obowiązujący
437 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2015 rok XXV/110/16 Obowiązujący
438 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Reczynek w gminie Ośno Lubuskie XXV/109/16 Nieważny
439 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXV/108/16 Obowiązujący
440 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska odnośnie prawidłowej realizacji zadań ustawowych w Powiecie Słubickim XXV/107/16 Obowiązujący
441 2016-05-31 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIV/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIV/16 Obowiązujący
442 2016-04-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniach 22 i 31 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIII/16 Obowiązujący
443 2016-04-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu XXII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiegoodbytej w dniu 14 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXII/16 Obowiązujący
444 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 192/16 Obowiązujący
445 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 191/16 Obowiązujący
446 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 190/16 Obowiązujący
447 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 189/16 Nieważny
448 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 188/16 Obowiązujący
449 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 187/16 Obowiązujący
450 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 186/16 Obowiązujący
451 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 185/16 Obowiązujący
452 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 184/16 Nieważny
453 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/106/16 Obowiązujący
454 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/105/16 Obowiązujący
455 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/104/16 Obowiązujący
456 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/103/16 Obowiązujący
457 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/102/16 Obowiązujący
458 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXIV/101/16 Obowiązujący
459 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXIV/100/16 Obowiązujący
460 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Słubickiego XXIV/99/16 Obowiązujący
461 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska odnośnie woli współpracy i poparcia dla Zarządu Powiatu wybranego w dniu 22.03.2016 r. XXIV/98/16 Obowiązujący
462 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/97/16 Obowiązujący
463 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/96/16 Obowiązujący
464 2016-04-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 183/16 Nieważny
465 2016-04-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 182/16 Obowiązujący
466 2016-04-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 181/16 Obowiązujący
467 2016-04-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dierżawy 180/16 Nieważny
468 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielania pełnomocnictwa 179/16 Obowiązujący
469 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 178/16 Obowiązujący
470 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 177/16 Obowiązujący
471 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 176/16 Obowiązujący
472 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 175/16 Obowiązujący
473 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 174/16 Obowiązujący
474 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielania pełnomocnictwa 173/16 Obowiązujący
475 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia audytu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach 172/16 Obowiązujący
476 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenia nieruchomości Powiatu Słubickiego 171/16 Obowiązujący
477 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przekazanej do najmu 170/16 Nieważny
478 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2016 roku 169/16 Obowiązujący
479 2016-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 168/16 Obowiązujący
480 2016-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu do przekazania i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul.Krótkiej 7 167/16 Obowiązujący
481 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 166/16 Obowiązujący
482 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 165/16 Obowiązujący
483 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielania pełnomocnictwa 164/16 Obowiązujący
484 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 163/16 Nieważny
485 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 162/16 Nieważny
486 2016-03-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 161/16 Obowiązujący
487 2016-03-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 160/16 Obowiązujący
488 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego XXIII/95/16 Obowiązujący
489 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego XXIII/94/16 Obowiązujący
490 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego XXIII/93/16 Obowiązujący
491 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2015 rok. XXIII/92/16 Obowiązujący
492 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXIII/91/16 Obowiązujący
493 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku. XXIII/90/16 Obowiązujący
494 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016. XXIII/89/16 Obowiązujący
495 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026. XXIII/88/16 Obowiązujący
496 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIII/87/16 Obowiązujący
497 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów XXIII/86/16 Nieważny
498 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję w ramach stosunku pracy XXIII/85/16 Obowiązujący
499 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję społecznie XXIII/84/16 Obowiązujący
500 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję społecznie XXIII/83/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu