ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
401 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 288/17 Obowiązujący
402 2017-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania pełnomocnictwa 287/17 Obowiązujący
403 2017-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 286/17 Obowiązujący
404 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 285/16 Obowiązujący
405 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXVI/164/17 Obowiązujący
406 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXVI/163/17 Zmieniony
407 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XXXVI/162/17 Obowiązujący
408 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego XXXVI/161/17 Obowiązujący
409 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXXV/160/17 Obowiązujący
410 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia radnego Powiatu Słubickiego do składu Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego XXXV/159/17 Obowiązujący
411 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego XXXV/158/17 Obowiązujący
412 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku XXXV/157/17 Obowiązujący
413 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku XXXV/156/17 Nieobowiązujący
414 2017-01-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIV/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIV/16 Obowiązujący
415 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej reorganizacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej XXXIV/155/16 Obowiązujący
416 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu do Wojewody Lubuskiego o podjęcie partnerskiej współpracy z Zarządem Powiatu Słubickiego XXXIV/154/16 Obowiązujący
417 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXIV/153/16 Obowiązujący
418 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Słubicach XXXIV/152/16 Nieobowiązujący
419 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie woli utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim XXXIV/151/16 Obowiązujący
420 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 XXXIV/150/16 Obowiązujący
421 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXIV/149/16 Obowiązujący
422 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXIV/148/16 Obowiązujący
423 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXXIV/147/16 Obowiązujący
424 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXXIV/146/16 Obowiązujący
425 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 XXXIV/145/16 Obowiązujący
426 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu o zawierania w imieniu Powiatu Słubickiego umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki i dokonywania w nich zmian 284/16 Obowiązujący
427 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Powiat Słubicki 283/16 Obowiązujący
428 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 282/16 Obowiązujący
429 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 281/16 Obowiązujący
430 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 280/16 Obowiązujący
431 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie na 2017 r. 279/16 Obowiązujący
432 2016-12-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Słubickiego na 2016 rok 278/16 Obowiązujący
433 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIII/16 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIII/16 Obowiązujący
434 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXII/16 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 9 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXII/16 Obowiązujący
435 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXI/16 Obowiązujący
436 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 277/16 Obowiązujący
437 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach 276/16 Obowiązujący
438 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 275/16 Obowiązujący
439 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2017 roku 274/16 Obowiązujący
440 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 273/16 Obowiązujący
441 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 272/16 Obowiązujący
442 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 271/16 Obowiązujący
443 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 270/16 Obowiązujący
444 2016-12-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 269/16 Obowiązujący
445 2016-11-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 268/16 Obowiązujący
446 2016-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 267/16 Obowiązujący
447 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia wg właściwości XXXIII/144/16 Obowiązujący
448 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XXXIII/143/16 Obowiązujący
449 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXXIII/141/16 Obowiązujący
450 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXXIII/142/16 Obowiązujący
451 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego XXXIII/140/16 Obowiązujący
452 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie woli rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXIII/139/16 Obowiązujący
453 2016-11-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 266/16 Obowiązujący
454 2016-11-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 265/16 Obowiązujący
455 2016-11-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 264/16 Obowiązujący
456 2016-11-09 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargi kasacyjne i wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skarg kasacyjnych Wojewody Lubuskiego i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie XXXII/138/16 Obowiązujący
457 2016-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 263/16 Obowiązujący
458 2016-11-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 262/16 Obowiązujący
459 2016-11-09 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 216 XXXII/137/16 Obowiązujący
460 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 261/16 Obowiązujący
461 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 260/16 Obowiązujący
462 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 259/16 Obowiązujący
463 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 258/16 Obowiązujący
464 2016-10-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 257/16 Obowiązujący
465 2016-10-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 4 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXX/16 Obowiązujący
466 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXXI/136/16 Obowiązujący
467 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok XXXI/135/16 Obowiązujący
468 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku XXXI/134/16 Nieobowiązujący
469 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok XXXI/133/16 Obowiązujący
470 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2017 XXXI/132/16 Obowiązujący
471 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 256/16 Obowiązujący
472 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 255/16 Obowiązujący
473 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i procedur w zakresie rozpatrywania, udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku 254/16 Obowiązujący
474 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 253/16 Obowiązujący
475 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 252/16 Obowiązujący
476 2016-10-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 251/16 Obowiązujący
477 2016-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 250/16 Obowiązujący
478 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb szkolnictwa zawodowego w Powiecie Słubickim 249/16 Obowiązujący
479 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 248/16 Obowiązujący
480 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 247/16 Obowiązujący
481 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego prawa własności nieruchomości zabudowanej byłym Terminalem Towarowych Odpraw Celnych w Świecku XXX/131/16 Obowiązujący
482 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Słubickiego p. Marię Palichleb XXX/130/16 Obowiązujący
483 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego p. Wiesława Kołoszę XXX/129/16 Obowiązujący
484 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XXX/128/16 Obowiązujący
485 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXX/127/16 Obowiązujący
486 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXX/126/16 Obowiązujący
487 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego XXX/125/16 Obowiązujący
488 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XIX/113/08 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania, nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej XXX/124/16 Obowiązujący
489 2016-10-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIX/16 Obowiązujący
490 2016-08-12 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVIII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 12 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVIII/16 Obowiązujący
491 2016-07-06 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVII/16 Obowiązujący
492 2016-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVI/16 Obowiązujący
493 2016-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 246/16 Obowiązujący
494 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 245/16 Obowiązujący
495 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 244/16 Obowiązujący
496 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 243/16 Obowiązujący
497 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 242/16 Obowiązujący
498 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 241/16 Obowiązujący
499 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach 240/16 Obowiązujący
500 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 239/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu