ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
901 2014-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 444/14 Obowiązujący
902 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 443/14 Obowiązujący
903 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 442/14 Obowiązujący
904 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 441/14 Obowiązujący
905 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 440/14 Obowiązujący
906 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 439/14 Obowiązujący
907 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie posadowienia kamienia z tablicą upamiętniającą 438/14 Obowiązujący
908 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 437/14 Obowiązujący
909 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 436/14 Obowiązujący
910 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 435/14 Obowiązujący
911 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 434/14 Obowiązujący
912 2014-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 433/14 Obowiązujący
913 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 432/14 Obowiązujący
914 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 431/14 Obowiązujący
915 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 430/14 Obowiązujący
916 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 429/14 Obowiązujący
917 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 428/14 Obowiązujący
918 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 427/14 Obowiązujący
919 2014-05-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na wycinkę drzew 426/14 Obowiązujący
920 2014-05-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 425/14 Obowiązujący
921 2014-05-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 424/14 Obowiązujący
922 2014-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 423/14 Obowiązujący
923 2014-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 422/14 Obowiązujący
924 2014-05-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 421/14 Obowiązujący
925 2014-05-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 420/14 Obowiązujący
926 2014-04-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 419/14 Obowiązujący
927 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie remontów w Zespole Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach 418/14 Obowiązujący
928 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIII/238/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/217/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014-2026 417/14 Obowiązujący
929 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 416/14 Obowiązujący
930 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 415/14 Obowiązujący
931 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2014 roku 414/14 Obowiązujący
932 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe 413/14 Obowiązujący
933 2014-04-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia dotacji w 2014 roku dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 412/14 Obowiązujący
934 2014-04-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form wykształcenia nauczycieli i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok 411/14 Obowiązujący
935 2014-04-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepin na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” 410/14 Obowiązujący
936 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 409/14 Obowiązujący
937 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 408/14 Obowiązujący
938 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 407/14 Obowiązujący
939 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 406/14 Obowiązujący
940 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku w Powiecie Słubickim 405/14 Zmieniony
941 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 404/14 Obowiązujący
942 2014-04-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Apetyt na kwalifikacje” 403/14 Uchylony
943 2014-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 402/14 Obowiązujący
944 2014-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 401/14 Obowiązujący
945 2014-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 400/14 Obowiązujący
946 2014-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 399/14 Obowiązujący
947 2014-03-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Mobilny Europraktyk” 398/14 Obowiązujący
948 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku 397/14 Uchylony
949 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 396/14 Obowiązujący
950 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu użytkowego 395/14 Obowiązujący
951 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr 85/11 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 394/14 Obowiązujący
952 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr 294/13 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach 393/14 Obowiązujący
953 2014-02-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 r. 392/14 Obowiązujący
954 2014-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 391/14 Obowiązujący
955 2014-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 390/14 Obowiązujący
956 2014-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 389/14 Obowiązujący
957 2014-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 388/14 Obowiązujący
958 2014-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 387/14 Obowiązujący
959 2014-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 386/14 Obowiązujący
960 2014-01-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu ,,Apetyt na kwalifikacje’’ 385/14 Obowiązujący
961 2014-01-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 384/14 Obowiązujący
962 2014-01-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 383/14 Obowiązujący
963 2014-01-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz rocznego planu pracy na 2014 r. Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 382/14 Obowiązujący
964 2014-01-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 381/14 Obowiązujący
965 2014-01-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 380/14 Obowiązujący
966 2014-01-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 379/14 Obowiązujący
967 2014-01-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 378/14 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu