ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
901 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 69/11 Obowiązujący
902 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 68/11 Obowiązujący
903 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach w ramach projektu: „Wysoka jakość. Podniesienie standardów usług medycznych dla mieszkańców zachodniej części województwa lubuskiego” 67/11 Obowiązujący
904 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach za rok 2010 66/11 Obowiązujący
905 2011-04-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 65/11 Obowiązujący
906 2011-04-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 64/11 Obowiązujący
907 2011-04-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 63/11 Obowiązujący
908 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 62/11 Obowiązujący
909 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Powiatu Słubickiego na cele budowlane 61/11 Obowiązujący
910 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 60/11 Obowiązujący
911 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 59/11 Obowiązujący
912 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 58/11 Obowiązujący
913 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 57/11 Obowiązujący
914 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 56/11 Obowiązujący
915 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 55/11 Obowiązujący
916 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 54/11 Obowiązujący
917 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 53/11 Obowiązujący
918 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 52/11 Obowiązujący
919 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 51/11 Obowiązujący
920 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 50/11 Obowiązujący
921 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 49/11 Obowiązujący
922 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew i krzewów 48/11 Obowiązujący
923 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu zmiany „Programu Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012” 47/11 Obowiązujący
924 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań do zadań samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok 46/11 Obowiązujący
925 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielenia dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok 45/11 Obowiązujący
926 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 44/11 Obowiązujący
927 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 43/11 Obowiązujący
928 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę nr 30/11 Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 42/11 Obowiązujący
929 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania dwóch członków zarządu 41/11 Obowiązujący
930 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia dotacji w 2011 roku dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 40/11 Obowiązujący
931 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia nauczycieli oraz podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok 39/11 Obowiązujący
932 2011-03-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 38/11 Obowiązujący
933 2011-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego 37/11 Obowiązujący
934 2011-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach 36/11 Obowiązujący
935 2011-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/10 Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów energii, ogrzewania i usług wodno-ściekowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach 34/11 Obowiązujący
936 2011-03-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 33/11 Obowiązujący
937 2011-03-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 32/11 Obowiązujący
938 2011-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach 31/11 Obowiązujący
939 2011-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 30/11 Obowiązujący
940 2011-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach 29/11 Obowiązujący
941 2011-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 28/11 Obowiązujący
942 2011-02-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 27/11 Obowiązujący
943 2011-02-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 26/11 Obowiązujący
944 2011-02-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 25/11 Obowiązujący
945 2011-01-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 23/11 Obowiązujący
946 2011-01-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mebli 22/11 Obowiązujący
947 2011-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 21/11 Obowiązujący
948 2011-01-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 20/11 Obowiązujący
949 2011-01-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendium sportowego 19/11 Obowiązujący
950 2011-01-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia 18/11 Obowiązujący
951 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2010 r. 10/10 Obowiązujący
952 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 9/10 Obowiązujący
953 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 8/10 Nieobowiązujący
954 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 7/10 Obowiązujący
955 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii odcinka drogi 6/10 Obowiązujący
956 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2010 r. 5/10 Obowiązujący
957 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu zapłaty kary pieniężnej 4/10 Obowiązujący
958 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad rozliczenia kosztów energii, ogrzewania i usług wodno - ściekowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach 3/10 Obowiązujący
959 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przez Zarząd Powiatu Słubickiego przedstawiciela do Terenowej rady dp Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 2/10 Uchylony
960 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 r. 1/10 Obowiązujący
961 2014-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 473/14 Obowiązujący
962 2014-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 472/14 Obowiązujący
963 2014-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 471/14 Obowiązujący
964 2014-08-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 470/14 Obowiązujący
965 2014-08-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 469/14 Obowiązujący
966 2014-08-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 468/14 Obowiązujący
967 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 467/14 Obowiązujący
968 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 466/14 Obowiązujący
969 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 465/14 Obowiązujący
970 2014-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 464/14 Obowiązujący
971 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 463/14 Obowiązujący
972 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu uchylająca uchwałę Nr 397/14 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku 462/14 Obowiązujący
973 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 461/14 Obowiązujący
974 2014-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 460/14 Obowiązujący
975 2014-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 459/14 Obowiązujący
976 2014-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 458/14 Obowiązujący
977 2014-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonywanych dostaw 457/14 Obowiązujący
978 2014-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 456/14 Obowiązujący
979 2014-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 455/14 Obowiązujący
980 2014-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 454/14 Obowiązujący
981 2014-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 453/14 Obowiązujący
982 2014-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 452/14 Obowiązujący
983 2014-07-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach na rok szkolny 2014/2015 451/14 Obowiązujący
984 2014-07-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Słubickiego z tytułu czynszu najmu i dzierżawy 450/14 Obowiązujący
985 2014-07-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 449/14 Obowiązujący
986 2014-07-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 448/14 Obowiązujący
987 2014-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 447/14 Obowiązujący
988 2014-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 446/14 Obowiązujący
989 2014-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 405/14 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku w Powiecie Słubickim 445/14 Obowiązujący
990 2014-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 444/14 Obowiązujący
991 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 443/14 Obowiązujący
992 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 442/14 Obowiązujący
993 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 441/14 Obowiązujący
994 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 440/14 Obowiązujący
995 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 439/14 Obowiązujący
996 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie posadowienia kamienia z tablicą upamiętniającą 438/14 Obowiązujący
997 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 437/14 Obowiązujący
998 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 436/14 Obowiązujący
999 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 435/14 Obowiązujący
1000 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 434/14 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu