ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
901 2011-02-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 27/11 Obowiązujący
902 2011-02-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 26/11 Obowiązujący
903 2011-02-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 25/11 Obowiązujący
904 2011-01-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 23/11 Obowiązujący
905 2011-01-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mebli 22/11 Obowiązujący
906 2011-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 21/11 Obowiązujący
907 2011-01-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 20/11 Obowiązujący
908 2011-01-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendium sportowego 19/11 Obowiązujący
909 2011-01-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia 18/11 Obowiązujący
910 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2010 r. 10/10 Obowiązujący
911 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 9/10 Obowiązujący
912 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 8/10 Nieobowiązujący
913 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 7/10 Obowiązujący
914 2010-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii odcinka drogi 6/10 Obowiązujący
915 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2010 r. 5/10 Obowiązujący
916 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu zapłaty kary pieniężnej 4/10 Obowiązujący
917 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad rozliczenia kosztów energii, ogrzewania i usług wodno - ściekowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach 3/10 Obowiązujący
918 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przez Zarząd Powiatu Słubickiego przedstawiciela do Terenowej rady dp Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 2/10 Uchylony
919 2010-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 r. 1/10 Obowiązujący
920 2014-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 473/14 Obowiązujący
921 2014-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 472/14 Obowiązujący
922 2014-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 471/14 Obowiązujący
923 2014-08-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 470/14 Obowiązujący
924 2014-08-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 469/14 Obowiązujący
925 2014-08-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 468/14 Obowiązujący
926 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 467/14 Obowiązujący
927 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 466/14 Obowiązujący
928 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 465/14 Obowiązujący
929 2014-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 464/14 Obowiązujący
930 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 463/14 Obowiązujący
931 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu uchylająca uchwałę Nr 397/14 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku 462/14 Obowiązujący
932 2014-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 461/14 Obowiązujący
933 2014-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 460/14 Obowiązujący
934 2014-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 459/14 Obowiązujący
935 2014-08-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 458/14 Obowiązujący
936 2014-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonywanych dostaw 457/14 Obowiązujący
937 2014-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 456/14 Obowiązujący
938 2014-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 455/14 Obowiązujący
939 2014-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 454/14 Obowiązujący
940 2014-07-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 453/14 Obowiązujący
941 2014-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 452/14 Obowiązujący
942 2014-07-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach na rok szkolny 2014/2015 451/14 Obowiązujący
943 2014-07-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Słubickiego z tytułu czynszu najmu i dzierżawy 450/14 Obowiązujący
944 2014-07-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 449/14 Obowiązujący
945 2014-07-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 448/14 Obowiązujący
946 2014-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 447/14 Obowiązujący
947 2014-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 446/14 Obowiązujący
948 2014-07-03 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 405/14 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku w Powiecie Słubickim 445/14 Obowiązujący
949 2014-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 444/14 Obowiązujący
950 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 443/14 Obowiązujący
951 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 442/14 Obowiązujący
952 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 441/14 Obowiązujący
953 2014-06-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 440/14 Obowiązujący
954 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 439/14 Obowiązujący
955 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie posadowienia kamienia z tablicą upamiętniającą 438/14 Obowiązujący
956 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 437/14 Obowiązujący
957 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 436/14 Obowiązujący
958 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 435/14 Obowiązujący
959 2014-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 434/14 Obowiązujący
960 2014-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 433/14 Obowiązujący
961 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 432/14 Obowiązujący
962 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 431/14 Obowiązujący
963 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 430/14 Obowiązujący
964 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 429/14 Obowiązujący
965 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 428/14 Obowiązujący
966 2014-05-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 427/14 Obowiązujący
967 2014-05-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na wycinkę drzew 426/14 Obowiązujący
968 2014-05-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 425/14 Obowiązujący
969 2014-05-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 424/14 Obowiązujący
970 2014-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 423/14 Obowiązujący
971 2014-05-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 422/14 Obowiązujący
972 2014-05-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 421/14 Obowiązujący
973 2014-05-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 420/14 Obowiązujący
974 2014-04-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 419/14 Obowiązujący
975 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie remontów w Zespole Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach 418/14 Obowiązujący
976 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIII/238/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/217/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014-2026 417/14 Obowiązujący
977 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 416/14 Obowiązujący
978 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 415/14 Obowiązujący
979 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2014 roku 414/14 Obowiązujący
980 2014-04-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe 413/14 Obowiązujący
981 2014-04-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia dotacji w 2014 roku dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 412/14 Obowiązujący
982 2014-04-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form wykształcenia nauczycieli i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok 411/14 Obowiązujący
983 2014-04-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepin na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” 410/14 Obowiązujący
984 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 409/14 Obowiązujący
985 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 408/14 Obowiązujący
986 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 407/14 Obowiązujący
987 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 406/14 Obowiązujący
988 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku w Powiecie Słubickim 405/14 Zmieniony
989 2014-04-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 404/14 Obowiązujący
990 2014-04-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Apetyt na kwalifikacje” 403/14 Uchylony
991 2014-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 402/14 Obowiązujący
992 2014-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 401/14 Obowiązujący
993 2014-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 400/14 Obowiązujący
994 2014-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 399/14 Obowiązujący
995 2014-03-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Mobilny Europraktyk” 398/14 Obowiązujący
996 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku 397/14 Uchylony
997 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 396/14 Obowiązujący
998 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu użytkowego 395/14 Obowiązujący
999 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr 85/11 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 394/14 Obowiązujący
1000 2014-03-06 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr 294/13 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach 393/14 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu