ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
901 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 137/11 Obowiązujący
902 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 136/11 Obowiązujący
903 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 135/11 Obowiązujący
904 2011-12-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 134/11 Obowiązujący
905 2011-12-05 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Nr 86/11 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Słubickim na lata 2011 - 2015 133/11 Obowiązujący
906 2011-12-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 132/11 Obowiązujący
907 2011-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 131/11 Obowiązujący
908 2011-11-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 130/11 Obowiązujący
909 2011-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do kontroli NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o. 129/11 Obowiązujący
910 2011-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 128/11 Obowiązujący
911 2011-11-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 127/11 Obowiązujący
912 2011-11-02 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 126/11 Obowiązujący
913 2011-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 125/11 Obowiązujący
914 2011-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie na Środowiskowy Dom Samopomocy 124/11 Obowiązujący
915 2011-10-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 123/11 Obowiązujący
916 2011-10-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 122/11 Obowiązujący
917 2011-10-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 121/11 Obowiązujący
918 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 120/11 Obowiązujący
919 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację sprzętu 119/11 Obowiązujący
920 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 r. 118/11 Obowiązujący
921 2011-09-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności 117/11 Obowiązujący
922 2011-09-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 116/11 Obowiązujący
923 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 115/11 Obowiązujący
924 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 114/11 Obowiązujący
925 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach na rok szkolny 2011/2012 113/11 Obowiązujący
926 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach 112/11 Obowiązujący
927 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 111/11 Obowiązujący
928 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 110/11 Obowiązujący
929 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach w likwidacji za okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 roku 109/11 Obowiązujący
930 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach za I kwartał 2011 roku 108/11 Obowiązujący
931 2011-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 107/11 Obowiązujący
932 2011-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 106/11 Obowiązujący
933 2011-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 105/11 Obowiązujący
934 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 104/11 Obowiązujący
935 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2011 r. 103/11 Obowiązujący
936 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 101/11 Obowiązujący
937 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 100/11 Obowiązujący
938 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 99/11 Obowiązujący
939 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 98/11 Obowiązujący
940 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011 - 2026 97/11 Obowiązujący
941 2011-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 96/11 Obowiązujący
942 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 95/11 Obowiązujący
943 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Słubickiego na lata 2011 - 2026 94/11 Obowiązujący
944 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w gminie Słubice do kategorii dróg gminnych 93/11 Obowiązujący
945 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Nr 87/11 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 92/11 Obowiązujący
946 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 91/11 Obowiązujący
947 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 90/11 Obowiązujący
948 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 89/11 Obowiązujący
949 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 88/11 Obowiązujący
950 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 87/11 Obowiązujący
951 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Słubickim na lata 2011 - 2015 86/11 Obowiązujący
952 2011-07-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 85/11 Obowiązujący
953 2011-07-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 84/11 Obowiązujący
954 2011-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 r. 83/11 Obowiązujący
955 2011-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Słubicach 82/11 Obowiązujący
956 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 81/11 Obowiązujący
957 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 80/11 Obowiązujący
958 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 137 79/11 Obowiązujący
959 2011-06-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 78/11 Obowiązujący
960 2011-06-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 77/11 Obowiązujący
961 2011-06-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 76/11 Obowiązujący
962 2011-05-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 75/11 Nieobowiązujący
963 2011-05-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 74/11 Obowiązujący
964 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 73/11 Obowiązujący
965 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 72/11 Obowiązujący
966 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 71/11 Obowiązujący
967 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 70/11 Obowiązujący
968 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 69/11 Obowiązujący
969 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 68/11 Obowiązujący
970 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach w ramach projektu: „Wysoka jakość. Podniesienie standardów usług medycznych dla mieszkańców zachodniej części województwa lubuskiego” 67/11 Obowiązujący
971 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach za rok 2010 66/11 Obowiązujący
972 2011-04-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 65/11 Obowiązujący
973 2011-04-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 64/11 Obowiązujący
974 2011-04-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 63/11 Obowiązujący
975 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 62/11 Obowiązujący
976 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Powiatu Słubickiego na cele budowlane 61/11 Obowiązujący
977 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 60/11 Obowiązujący
978 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 59/11 Obowiązujący
979 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 58/11 Obowiązujący
980 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 57/11 Obowiązujący
981 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 56/11 Obowiązujący
982 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 55/11 Obowiązujący
983 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 54/11 Obowiązujący
984 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 53/11 Obowiązujący
985 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 52/11 Obowiązujący
986 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 51/11 Obowiązujący
987 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 50/11 Obowiązujący
988 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 49/11 Obowiązujący
989 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew i krzewów 48/11 Obowiązujący
990 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu zmiany „Programu Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012” 47/11 Obowiązujący
991 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań do zadań samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok 46/11 Obowiązujący
992 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielenia dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok 45/11 Obowiązujący
993 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 44/11 Obowiązujący
994 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 43/11 Obowiązujący
995 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę nr 30/11 Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 42/11 Obowiązujący
996 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania dwóch członków zarządu 41/11 Obowiązujący
997 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia dotacji w 2011 roku dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 40/11 Obowiązujący
998 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia nauczycieli oraz podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok 39/11 Obowiązujący
999 2011-03-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 38/11 Obowiązujący
1000 2011-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego 37/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu