ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zakładanie i rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych

Szczegóły informacji

Zakładanie i rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych

Wydział: Wydział Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2015-10-30 12:08:01

Termin załatwienia

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa

Arkadiusz Janowski

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

pok. nr 5, 6


 

Telefon kontaktowy

95 759 20 29

Adres e-mail

a.janowski@powiatslubicki.pl

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna - wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa dokonania wpisu do ewidencji uczniowskich  klubów  sportowych.

Miejsce odbioru

Odbiór decyzji - listownie lub osobiście

Wymagane Dokumenty

- Wniosek o wpis do ewidencji
- Załączniki:
1) 2 egzemplarze statutu (oryginały),
2) lista założycieli (minimum 15 osób), zawierająca imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy,
3) oryginał protokołu z zebrania założycielskiego zawierający protokół z wyboru komitetu założycielskiego,
4) informacja o adresie tymczasowej siedziby uczniowskiego klubu sportowego,
5) uchwała o wyborze zarządu

Czas realizacji

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji 10 zł
- za wydanie zaświadczenia 17 zł
 
Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Słubicach lub przelewem na rachunek bankowy: 
Gmina Słubice
ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
konto Bank Spółdzielczy w Rzepinie: 28 8371 0009 0009 1936 2000 0010

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Starosty Słubickiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855  z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25  czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz. 715 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 243. poz. 1449 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Słubicki
Osoba, która wytworzyla informację: Arkadiusz Janowski Data wytworzenia informacji: 2015-08-28 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Janowski Data wprowadzenia do BIP 2015-08-28 15:00:27
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Jeżak-Tomasik Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 12:08:01
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Janowski Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 09:51:44
Artykuł był wyświetlony: 2771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu