ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-19 2018-07-27 10:00:00 Dostawa drukarek oraz innego sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 224 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 378.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 277.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 436.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 261.7 KiB)
2 2018-07-17 2018-08-01 10:00:00 Modernizacja istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 224 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 202.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 231.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz osób (PDF, 211.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oswiadczenie o niezaleganiu w podatkach i oplatach lokalnych (PDF, 156.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 278.6 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Opis Techniczny (ZIP, 10 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Przedmiary robot (RAR, 1.9 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - STWiOR (RAR, 511.5 KiB)
3 2018-07-13 2018-07-30 10:00:00 Modernizacja części pomieszczeń w budynku Starostwa w Słubicach (ul. Piłsudskiego 19) w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 212 KiB)
 • SIWZ (PDF, 406.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 172.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 231.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz osób (PDF, 182.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 237.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Opis Techniczny (RAR, 2.1 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robot (PDF, 287 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (RAR, 552.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu