ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-12 2018-01-22 10:00:00 Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EOD oraz e-usług w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 490.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 468.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 547.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz usług (PDF, 359.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 605.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 -Projekt umowy (PDF, 382 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 wykonawcy (PDF, 550 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 wykonawcy (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 443.8 KiB)
2 2017-11-22 2017-11-30 10:00:00 Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 522.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 616.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 375.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 244.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4- Projekt umowy (PDF, 312.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 494 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 538.7 KiB)
3 2017-06-28 2017-07-13 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 231.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 662.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 376.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 373.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 430.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 402.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Opis Techniczny (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Czesc I (PDF, 349.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Czesc II (PDF, 246.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 387.4 KiB)
4 2017-06-12 2017-06-27 10:00:00 Wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 662.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 376.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 373.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 430.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 402.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Opis Techniczny (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Cześć I (PDF, 349.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Cześć II (PDF, 246.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 394.3 KiB)
5 2017-05-04 2017-05-19 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 664.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 376.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 373.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 430.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 392.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5- Opis Techniczny (PDF, 1007.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Część I (PDF, 397.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Część II (PDF, 210.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 wykonawcy (PDF, 244.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 wykonawcy (PDF, 846.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 101.9 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ (PDF, 665.8 KiB)
 • Modyfikacja Załącznika Nr 4 - Projektu umowy (PDF, 403.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 375 KiB)
6 2017-04-07 2017-04-24 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU M. IN. O ZEWNĘTRZNĄ PLATFORMĘ OSOBOWĄ NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SŁUBICACH unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 687.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 357.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 374.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 431.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz osób (PDF, 428.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Oswiadczenie kwalifikacje i uprawienia (PDF, 344.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 371.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 Projekt budowlano wykonawczy (RAR, 3.9 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 220.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - STWiOR (RAR, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 299.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 350 KiB)
7 2017-02-24 2017-03-30 10:00:00 Usługa spłaty wierzyciela Powiatu Słubickiego w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego (subrogacja) unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 834.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 386.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 -Formuła do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi spłaty wierzytelności (XLSX, 108 KiB)
 • Załącznik Nr 3 i 3a - JEDZ (7Z, 494.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 450.6 KiB)
 • Oswiadczenie o przynaleznosci badz nie do grupy kapitalowej (DOCX, 25 KiB)
 • Dokumenty dot sytuacji finansowej Zamawiającego (7Z, 26.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 725.8 KiB)
8 2016-09-12 2016-09-27 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUBICACH. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 497.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 224.9 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 336.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 253.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt budowlano wykonawczy (RAR, 3.9 MiB)
 • Załącznik Nr 5 - Przedmiar robót (PDF, 220.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - STWiOR (RAR, 560.6 KiB)
 • Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 359.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy (PDF, 425.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 321.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 374.8 KiB)
9 2016-08-24 2016-09-08 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUBICACH. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 675.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty (PDF, 359.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 477.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 356.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt budowlano-wykonawczy (RAR, 3.9 MiB)
 • Załącznik Nr 5 - Przedmiar robót (PDF, 220.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - STWiOR (RAR, 560.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 202.4 KiB)
10 2015-10-30 2015-12-11 10:00:00 Usługa spłaty wierzytelności Powiatu Słubickiego w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego (subrogacja) albo zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności w trybie art. 506 § 1 Kodeksu Cywilnego (nowacja) unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (PDF, 141.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 454.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 197.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kwoty 14.183.594,70 zł (XLSX, 101.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Informacja w spr. przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 174.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 207.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz usług (PDF, 212.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 184.3 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 86.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 458.2 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 207.2 KiB)
 • Zmodyfikowany zalacznik Nr 2 - Formuła do wyliczenia całkowitego kosztu splaty wierzytelności (XLSX, 103 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 3 - Informacja w spr. przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 174.8 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 4 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp. (PDF, 208.1 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 5 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 206.5 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 6 - Wykaz usług (PDF, 213 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 184.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 Wykonawcy (PDF, 3.8 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 Wykonawcy (PDF, 356.4 KiB)
 • Załączniki do edycji (RAR, 217 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 661.4 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu