ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-07 2018-06-22 10:00:00 Modernizacja lokalu w Przychodni Zdrowia w Słubicach w celu utworzenia Domu Dziennego Pobytu Senior+ w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 392.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 183.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 192.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 172.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (PDF, 189.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Oswiadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych (PDF, 134.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 254.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Opis Techniczny (RAR, 3.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiary robót (RAR, 920.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - STWiOR (PDF, 539.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 520.3 KiB)
2 2018-06-05 2018-06-21 10:00:00 Modernizacja części pomieszczeń w budynku Starostwa w Słubicach (ul. Piłsudskiego 19) w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 211.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 409.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 172.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 232.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz osób (PDF, 182.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 237.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Opis Techniczny (RAR, 2.1 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót (PDF, 287 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (RAR, 552.2 KiB)
3 2018-05-29 2018-06-13 10:00:00 Modernizacja istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 404.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 202.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 232 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz osób (PDF, 211.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i oplatach lokalnych (PDF, 156.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 278.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Opis Techniczny (ZIP, 9.9 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Przedmiary robot (RAR, 1.9 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - STWiOR (RAR, 511.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy (PDF, 1 MiB)
 • Odpowiedź na 2 zapytanie wykonawcy (PDF, 351.7 KiB)
 • Odpowiedź na 3 zapytanie wykonawcy (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 863.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 489.2 KiB)
4 2018-05-18 2018-06-04 10:00:00 Modernizacja lokalu w Przychodni Zdrowia w Słubicach w celu utworzenia Domu Dziennego Pobytu Senior+ unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 346.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 181.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 192.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 172.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (PDF, 189.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych (PDF, 134.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 254.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Opis Techniczny (RAR, 3.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiary robót (RAR, 928.3 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - STWiOR (PDF, 539.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 530.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 454.1 KiB)
5 2018-05-17 2018-06-04 11:00:00 Modernizacja części pomieszczeń w budynku Starostwa w Słubicach (ul. Piłsudskiego 19) w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 215.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 365.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 201.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 231.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 192.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (PDF, 182.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 254.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Opis Techniczny (RAR, 2.1 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Przedmiar robot (PDF, 287 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - STWiOR (RAR, 552.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 417.8 KiB)
6 2018-05-09 2018-05-24 10:00:00 Modernizacja istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 384 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 201 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 231.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 192.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (PDF, 212.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Oswiadczenie o niezaleganiu w podatkach i oplatach lokalnych (PDF, 156.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 277.1 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Opis Techniczny (RAR, 9.9 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiary robot (RAR, 1.9 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - STWiOR (RAR, 511.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 413.5 KiB)
7 2018-05-09 2018-05-17 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 223.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 392.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 599.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 277.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz dostaw (PDF, 172.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 588.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 -Projekt umowy (PDF, 305.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 wykonawcy (PDF, 424.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 wykonawcy (PDF, 663.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 3 wykonawcy (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 4 wykonawcy (PDF, 705.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 5 wykonawcy (PDF, 2.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 6 wykonawcy (PDF, 656 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 106 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 428.6 KiB)
 • Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 600.5 KiB)
 • Zmodyfikowany Załącznik Nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 592.6 KiB)
 • Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 264.9 KiB)
 • Załączniki do edycji (RAR, 265.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania dla części IV (PDF, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty Część I, Część II, Część III, Część V i Część VI (PDF, 1.8 MiB)
8 2018-04-27 2018-05-16 10:00:00 Modernizacja części pomieszczeń w budynku Starostwa w Słubicach (ul. Piłsudskiego 19) w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 214.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 365.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 201.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 231.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 192.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (PDF, 182.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 235.6 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Opis Techniczny (RAR, 2.1 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Przedmiar robot (PDF, 287 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - STWiOR (RAR, 552.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 421.4 KiB)
9 2018-04-23 2018-05-08 10:00:00 Modernizacja istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222 KiB)
 • SIWZ (PDF, 365.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 201 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 231.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 192.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (PDF, 212.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Oswiadczenie o niezaleganiu w podatkach i oplatach lokalnych (PDF, 156.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 274.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Opis Techniczny (RAR, 9.9 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiary robót (RAR, 1.9 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - STWiOR (RAR, 511.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 407.9 KiB)
10 2018-04-17 2018-04-25 10:00:00 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 212.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 197.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 179.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 190.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 129.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 365.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 415.9 KiB)
11 2018-04-05 2018-04-20 10:00:00 Modernizacja części pomieszczeń w budynku Starostwa w Słubicach (ul. Piłsudskiego 19) w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 216.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 366.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 201.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 231.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 192.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (PDF, 182.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 235.6 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Opis Techniczny (RAR, 2.1 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Przedmiar robot (PDF, 287 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - STWiOR (RAR, 552.2 KiB)
 • Załączniki do edycji (RAR, 216.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 425.4 KiB)
12 2018-03-19 2018-04-04 10:00:00 Modernizacja części pomieszczeń w budynku Starostwa w Słubicach (ul. Piłsudskiego 19) w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 226.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 365.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 201.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 232.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 192.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (PDF, 182.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 234.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Opis Techniczny (RAR, 2.1 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Przedmiar robot (PDF, 287 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - STWiOR (RAR, 552.2 KiB)
 • Załączniki do edycji (RAR, 214.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 447.2 KiB)
13 2018-03-19 2018-03-27 10:00:00 Warsztaty dla uczniów w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 225.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 312.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 289.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 260.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz osób (PDF, 216.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 176.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 263.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 658.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
14 2018-03-08 2018-03-16 10:00:00 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 318.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 360.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 372.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 232.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 357 KiB)
15 2018-02-06 2018-02-19 10:00:00 Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EOD oraz e-usług w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 532 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 245.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 283.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz usług (PDF, 167.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 323.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 -Projekt umowy (PDF, 408.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 436.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 527.6 KiB)
16 2018-01-12 2018-01-22 10:00:00 Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EOD oraz e-usług w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 490.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 468.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 547.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz usług (PDF, 359.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 605.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 -Projekt umowy (PDF, 382 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 wykonawcy (PDF, 550 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 wykonawcy (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 443.8 KiB)
17 2018-01-03 2018-01-11 10:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie portalu Powiatu Słubickiego oraz wykonanie aplikacji internetowej do udostępniania i rejestracji materiałów i plików na potrzeby Powiatu Słubickiego w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 223.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 527 KiB)
 • Załącznik Nr 1- Formularz oferty (PDF, 490.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 547.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz usług (PDF, 416.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 570 KiB)
 • Załącznik Nr 5 -Projekt umowy Cześć I (PDF, 424 KiB)
 • Załącznik Nr 5 -Projekt umowy Cześć II (PDF, 416 KiB)
 • Odp na zapytanie wykonawcy 1 (PDF, 132.3 KiB)
 • Odp na zapytanie wykonawcy 2 (PDF, 67.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.8 MiB)
18 2017-12-28 2018-01-05 10:00:00 Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 216.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 523.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 615.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 375.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 242 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 313.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 68 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 912.3 KiB)
19 2017-11-22 2017-11-30 10:00:00 Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 522.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 616.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 375.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 244.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4- Projekt umowy (PDF, 312.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 494 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 538.7 KiB)
20 2017-11-20 2017-11-28 10:00:00 Dostawa sprzętu sieciowego oraz rozbudowa lokalnych sieci komputerowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach i pięciu lokalizacjach zdalnych w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 714.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 608.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 547.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz dostaw (PDF, 346.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 617 KiB)
 • Załącznik Nr 5 -Projekt umowy (PDF, 546.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 260.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 494.5 KiB)
21 2017-11-16 2017-11-24 10:00:00 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 319 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 361.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 372.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 230.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 329.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 353.9 KiB)
22 2017-11-13 2017-11-21 10:00:00 Dzierżawa łączy światłowodowych pomiędzy Centralnym Punktem Dystrybucyjnym Starostwa Powiatowego w Słubicach i pięcioma lokalizacjami zdalnymi w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 506.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 381.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 546.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 467.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 -Projekt umowy (PDF, 361.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 428.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 446 KiB)
23 2017-10-17 2017-10-25 10:00:00 Dostawa sprzętu i wyposażania pracowni żywienia i usług gastronomicznych w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – projekty realizowane poza formułą ZIT”, działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ (PDF, 634.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 592.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 508.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 600 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 354.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy (PDF, 995.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 835.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 890.1 KiB)
24 2017-10-04 2017-10-12 10:00:00 Dostawa sprzętu i wyposażania pracowni pojazdów samochodowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – projekty realizowane poza formułą ZIT”, działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 637.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 658.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 491.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 724.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 -Projekt umowy (PDF, 393 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 522 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
25 2017-10-03 2017-10-11 10:00:00 WYKONANIE PRAC GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH POLEGAJĄCYCH NA INFORMATYZACJI OPERATÓW Z LAT 90-TYCH rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 622.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 445.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 375.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 386 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 770.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1 MiB)
26 2017-09-20 2017-09-28 10:00:00 Dostawa oprogramowania systemu powiadamiania, alarmowania i informowania w modelu usługowym wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 221.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 501.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 539.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 473.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 395.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 407.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 455.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 559.9 KiB)
27 2017-08-11 2017-08-22 10:00:00 WYKONANIE PRAC GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA OBSZARU POWIATU SŁUBICKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 605.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 Formularz oferty (PDF, 359.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 374 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz usług (PDF, 332.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Ramowe warunki techniczne (PDF, 356 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 324 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 360.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 419.6 KiB)
28 2017-08-09 2017-08-21 10:00:00 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 358.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 373.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 231.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 343.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 382.3 KiB)
29 2017-08-02 2017-08-10 10:00:00 Dostawa oprogramowania (elektronicznego przewodnika oraz systemu powiadamiania, alarmowania i informowania) wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 228.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 510.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 571.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 491.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 429.2 KiB)
 • Baza Obiektów (ZIP, 288.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 534.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 802.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
30 2017-07-18 2017-08-02 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 230.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 245.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 245.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 323.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 281.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Opis Techniczny (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Czesc I (PDF, 349.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Czesc II (PDF, 246.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 396.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania Część II (PDF, 437.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty Część I (PDF, 433.6 KiB)
31 2017-07-18 2017-07-26 10:00:00 USŁUGA W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA I PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH, EDUKACYJNYCH ORAZ PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH UCZNIA – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD) NA MOBILNEJ PLATFORMIE DISTANCE LEARNING Z KODAMI DOSTĘPU DLA 598 UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE SŁUBICKIM – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 237.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 492.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 493.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz usług (PDF, 366 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz Narzędzi (PDF, 382 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób (PDF, 450.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wykształcenie i kwalifikacje (PDF, 279.7 KiB)
 • Załącznik Nr 7 -Projekt umowy (PDF, 515.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 886.1 KiB)
32 2017-07-13 2017-07-21 10:00:00 Dostawa oprogramowania dziennika elektronicznego w modelu usługowym dla czterech jednostek oświatowych w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 524.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 561 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 508.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz dostaw (PDF, 346.9 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 456.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 -Projekt umowy (PDF, 446.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 429.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 511.8 KiB)
33 2017-06-28 2017-07-13 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 231.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 662.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 376.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 373.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 430.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 402.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Opis Techniczny (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Czesc I (PDF, 349.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Czesc II (PDF, 246.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 387.4 KiB)
34 2017-06-14 2017-06-26 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „ Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1” Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 237.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 799.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 700 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 596.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz dostaw (PDF, 292.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 600.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 -Projekt umowy (PDF, 393.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 wykonawcy (PDF, 771.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 835.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 942.9 KiB)
35 2017-06-12 2017-06-27 10:00:00 Wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 662.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 376.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 373.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 430.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 402.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Opis Techniczny (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Cześć I (PDF, 349.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Cześć II (PDF, 246.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 394.3 KiB)
36 2017-05-24 2017-06-08 10:00:00 Wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 666.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 376.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 373.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 430.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 403.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Opis Techniczny (PDF, 1007.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Część I (PDF, 397.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Część II (PDF, 210.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania Część I (PDF, 453.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty Część II (PDF, 444.2 KiB)
37 2017-05-18 2017-06-05 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU M. IN. O ZEWNĘTRZNĄ PLATFORMĘ OSOBOWĄ NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SŁUBICACH rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 224.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 689 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 357.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 374.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 431.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz osób (PDF, 428.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Oświadczenie kwalifikacje i uprawienia (PDF, 344.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 382.4 KiB)
 • Załącznik Nr 7 Projekt budowlano wykonawczy (RAR, 3.9 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 220.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - STWiOR (RAR, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 458.7 KiB)
38 2017-05-04 2017-05-19 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 664.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 376.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 373.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 430.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 392.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5- Opis Techniczny (PDF, 1007.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Część I (PDF, 397.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Część II (PDF, 210.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 wykonawcy (PDF, 244.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 wykonawcy (PDF, 846.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 101.9 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ (PDF, 665.8 KiB)
 • Modyfikacja Załącznika Nr 4 - Projektu umowy (PDF, 403.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 375 KiB)
39 2017-04-25 2017-05-04 10:00:00 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 351.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 373.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3- Projekt umowy (PDF, 231.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 261.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 353.8 KiB)
40 2017-04-07 2017-04-24 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU M. IN. O ZEWNĘTRZNĄ PLATFORMĘ OSOBOWĄ NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SŁUBICACH unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 687.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 357.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 374.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 431.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz osób (PDF, 428.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Oswiadczenie kwalifikacje i uprawienia (PDF, 344.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 371.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 Projekt budowlano wykonawczy (RAR, 3.9 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 220.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - STWiOR (RAR, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 299.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 350 KiB)
41 2017-03-13 2017-03-21 10:00:00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDÓW PROZDROWOTNYCH DLA 50 OSÓB W WIEKU 60+ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 504 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 442 KiB)
 • Załącznik Nr 2- Oświadczenia (PDF, 457.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 272 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 309.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy (PDF, 290.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 wykonawcy (PDF, 379.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 3 wykonawcy (PDF, 1010.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 3.2 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 740.5 KiB)
42 2017-02-24 2017-03-30 10:00:00 Usługa spłaty wierzyciela Powiatu Słubickiego w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego (subrogacja) unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 834.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 386.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 -Formuła do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi spłaty wierzytelności (XLSX, 108 KiB)
 • Załącznik Nr 3 i 3a - JEDZ (7Z, 494.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 450.6 KiB)
 • Oswiadczenie o przynaleznosci badz nie do grupy kapitalowej (DOCX, 25 KiB)
 • Dokumenty dot sytuacji finansowej Zamawiającego (7Z, 26.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 725.8 KiB)
43 2017-02-15 2017-02-23 10:00:00 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 311.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 347.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 447.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 222.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 283.5 KiB)
44 2016-12-09 2016-12-19 10:00:00 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 326.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 369.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 454.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 307.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 289.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 414.1 KiB)
45 2016-11-10 2016-11-25 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM SKUTKÓW PO ZALANIU WODĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W SŁUBICACH rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 637.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 356.9 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 454.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 350.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Przedmiary robót (kosztorysy ślepe) (RAR, 133.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - STWiOR (RAR, 238 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Dokumentacja pomocnicza Cz. 1 (RAR, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Dokumentacja pomocnicza Cz. 2 (RAR, 5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 435.5 KiB)
46 2016-09-23 2016-10-03 10:00:00 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 317.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 325.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 351.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 439.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 230.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 306.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 457.8 KiB)
47 2016-09-12 2016-09-27 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUBICACH. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 497.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 224.9 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 336.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 253.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt budowlano wykonawczy (RAR, 3.9 MiB)
 • Załącznik Nr 5 - Przedmiar robót (PDF, 220.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - STWiOR (RAR, 560.6 KiB)
 • Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 359.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy (PDF, 425.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 321.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 374.8 KiB)
48 2016-08-24 2016-09-08 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUBICACH. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 675.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty (PDF, 359.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (PDF, 477.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 356.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Projekt budowlano-wykonawczy (RAR, 3.9 MiB)
 • Załącznik Nr 5 - Przedmiar robót (PDF, 220.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - STWiOR (RAR, 560.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 202.4 KiB)
49 2016-07-26 2016-08-03 10:00:00 Modernizacja osnowy wysokościowej dla powiatu słubickiego – Etap 2, założenie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 310.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 339.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 257.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 261.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych usług (PDF, 268.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestn. w wyk. zam (PDF, 608.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Oświadcz. o posiad. uprawnień przez osoby uczestn. w wykon. zam (PDF, 256.1 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - informacja grupy kapitałowej (PDF, 412.8 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Ramowe warunki techniczne (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Projekt umowy (PDF, 294.8 KiB)
 • Załączniki do edycji wraz z mapą (RAR, 7.1 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 wykonawcy (PDF, 200.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 wykonawcy (PDF, 329.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 564.8 KiB)
50 2016-04-05 2016-04-13 10:00:00 Modernizacja osnowy wysokościowej dla Powiatu Słubickiego – ETAP 1, projekt modernizacji rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 310.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1- Formularz oferty (PDF, 340.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 258 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 260.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych usług (PDF, 268.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestn. w wyk. zam (PDF, 608.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Oświadcz. o posiad. uprawnień przez osoby uczestn. w wykon. zam (PDF, 255.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Informacja grupy kapitałowej (PDF, 412.8 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Ramowe warunki techniczne (PDF, 440.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Projekt umowy (PDF, 293 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 608.1 KiB)
51 2016-03-11 2016-03-21 10:00:00 Dostawa Oleju Opałowego Lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 311.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty (PDF, 341 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp. (PDF, 157.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 158.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - informacja grupy kapitałowej (PDF, 168.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 226.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 279.5 KiB)
52 2016-03-04 2016-03-14 10:00:00 WYKONANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 494.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 380.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 282.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 284.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Informacja grupy kapitałowej (PDF, 292.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 428.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 wykonawcy (PDF, 586.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 541.2 KiB)
 • Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 389.5 KiB)
 • Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 428.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 375.3 KiB)
53 2015-12-08 2015-12-16 10:00:00 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 65.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.9 KiB)
 • Załacznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 214.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 157.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 158.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - informacja grupy kapitałowej (PDF, 168.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 152.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 385.3 KiB)
54 2015-10-30 2015-12-11 10:00:00 Usługa spłaty wierzytelności Powiatu Słubickiego w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego (subrogacja) albo zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności w trybie art. 506 § 1 Kodeksu Cywilnego (nowacja) unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (PDF, 141.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 454.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 197.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kwoty 14.183.594,70 zł (XLSX, 101.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Informacja w spr. przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 174.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 207.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz usług (PDF, 212.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 184.3 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 86.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 458.2 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 207.2 KiB)
 • Zmodyfikowany zalacznik Nr 2 - Formuła do wyliczenia całkowitego kosztu splaty wierzytelności (XLSX, 103 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 3 - Informacja w spr. przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 174.8 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 4 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp. (PDF, 208.1 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 5 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 206.5 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 6 - Wykaz usług (PDF, 213 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 184.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 Wykonawcy (PDF, 3.8 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 Wykonawcy (PDF, 356.4 KiB)
 • Załączniki do edycji (RAR, 217 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 661.4 KiB)
55 2015-09-08 2015-09-16 10:00:00 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 64.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 231.5 KiB)
 • Załacznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 211.1 KiB)
 • Załacznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 153.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 155.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - informacja grupy kapitałowej (PDF, 165.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy (PDF, 150.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 743 KiB)
56 2015-07-30 2015-08-07 10:00:00 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „WYPRACOWANIE SYSTEMU WSPÓLNYCH TRANSGRANICZNYCH DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ Z POWIATU SŁUBICKIEGO I FRANKFURTU NAD ODRĄ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REGIONIE PRZYGRANICZNYM POPRZEZ WSPÓLNE ĆWICZENIA Z UŻYCIEM TECHNICZNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO W OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 73.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 706.1 KiB)
 • Załacznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 353.5 KiB)
 • Załacznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 203.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 204.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - informacja grupy kapitałowej (PDF, 212.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 516 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 257 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 Wykonawcy (PDF, 737.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1 MiB)
57 2015-07-28 2015-08-05 10:00:00 DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO SŁUŻĄCEGO OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „WYPRACOWANIE SYSTEMU WSPÓLNYCH TRANSGRANICZNYCH DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ Z POWIATU SŁUBICKIEGO I FRANKFURTU NAD ODRĄ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REGIONIE PRZYGRANICZNYM POPRZEZ WSPÓLNE ĆWICZENIA Z UŻYCIEM TECHNICZNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO W OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 284.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 203.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 204.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - informacja grupy kapitałowej (PDF, 212.6 KiB)
 • Załacznik Nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 538.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 263.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 Wykonawcy (PDF, 4.5 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 Wykonawcy (PDF, 4.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Część I zamówienia (PDF, 943.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Część II zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
58 2015-07-21 2015-07-29 10:00:00 DOSTAWA SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - OPERACYJNEGO ORAZ SAMOCHODU ROZPOZNANIA I DOWODZENIA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 295.3 KiB)
 • Załacznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 321.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 201.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 202.9 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - informacja grupy kapitałowej (PDF, 211.1 KiB)
 • Załacznik Nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 682 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 264.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 Wykonawcy (PDF, 629.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 Wykonawcy (PDF, 548.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 3 Wykonawcy (PDF, 782.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - Część II zamówienia - samochod rozpoznania i dowodzenia (PDF, 1002.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Część I zamówienia (PDF, 934.8 KiB)
59 2015-06-24 2015-07-02 10:00:00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA EVENTÓW Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 65 KiB)
 • SIWZ (PDF, 320.9 KiB)
 • Załacznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 243.5 KiB)
 • Załacznik Nr 2 -Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 179.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 180.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - informacja grupy kapitałowej (PDF, 187.6 KiB)
 • Załacznik Nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 242.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.4 MiB)
60 2015-06-18 2015-06-26 10:00:00 ORGANIZACJA WYSTĘPÓW I SPOTKAŃ ARTYSTYCZNO – KULTURALNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 62.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 466.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 337.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 258.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 260.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Informacja grupy kapitałowej (PDF, 270.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia (PDF, 226.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 369.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 902.6 KiB)
61 2015-06-09 2015-06-17 10:00:00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH ORAZ POZYSKANIE DEKLARACJI UCZESTNICTWA W BADANIACH MEDYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 355.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 251.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 -Załącznik Nr 2 - Oświadcz. o spełn. war. udziału w postęp (PDF, 178.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 180.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - informacja grupy kapitałowej (PDF, 187.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Harmonogram wymaganych min ilosci badan (PDF, 258 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 301.1 KiB)
 • Odp na zapytanie 1 wykonawcy (PDF, 743.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 Wykonawcy (PDF, 671.2 KiB)
 • ZP-PN (PDF, 337.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.8 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu