ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-09 2018-06-14 Dostawa sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty Część I, Część II, Część III, Część V i Część VI (PDF, 1.8 MiB)
2 2018-04-17 2018-04-30 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 415.9 KiB)
3 2018-03-19 2018-04-12 Warsztaty dla uczniów w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
4 2018-03-08 2018-03-22 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 357 KiB)
5 2018-02-06 2018-02-27 Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EOD oraz e-usług w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 527.6 KiB)
6 2018-01-03 2018-01-25 Zaprojektowanie i wykonanie portalu Powiatu Słubickiego oraz wykonanie aplikacji internetowej do udostępniania i rejestracji materiałów i plików na potrzeby Powiatu Słubickiego w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.8 MiB)
7 2017-12-28 2018-01-18 Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 912.3 KiB)
8 2017-11-20 2017-12-07 Dostawa sprzętu sieciowego oraz rozbudowa lokalnych sieci komputerowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach i pięciu lokalizacjach zdalnych w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 494.5 KiB)
9 2017-11-16 2017-11-30 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 353.9 KiB)
10 2017-11-13 2017-11-22 Dzierżawa łączy światłowodowych pomiędzy Centralnym Punktem Dystrybucyjnym Starostwa Powiatowego w Słubicach i pięcioma lokalizacjami zdalnymi w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 446 KiB)
11 2017-10-17 2017-11-09 Dostawa sprzętu i wyposażania pracowni żywienia i usług gastronomicznych w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – projekty realizowane poza formułą ZIT”, działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 890.1 KiB)
12 2017-10-04 2017-10-24 Dostawa sprzętu i wyposażania pracowni pojazdów samochodowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – projekty realizowane poza formułą ZIT”, działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
13 2017-10-03 2017-10-24 WYKONANIE PRAC GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH POLEGAJĄCYCH NA INFORMATYZACJI OPERATÓW Z LAT 90-TYCH rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1 MiB)
14 2017-09-20 2017-10-06 Dostawa oprogramowania systemu powiadamiania, alarmowania i informowania w modelu usługowym wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 559.9 KiB)
15 2017-08-11 2017-08-28 WYKONANIE PRAC GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA OBSZARU POWIATU SŁUBICKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 419.6 KiB)
16 2017-08-09 2017-08-25 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 382.3 KiB)
17 2017-08-02 2017-08-28 Dostawa oprogramowania (elektronicznego przewodnika oraz systemu powiadamiania, alarmowania i informowania) wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
18 2017-07-18 2017-08-10 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty Część I (PDF, 433.6 KiB)
19 2017-07-18 2017-07-31 USŁUGA W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA I PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH, EDUKACYJNYCH ORAZ PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH UCZNIA – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD) NA MOBILNEJ PLATFORMIE DISTANCE LEARNING Z KODAMI DOSTĘPU DLA 598 UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE SŁUBICKIM – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 886.1 KiB)
20 2017-07-13 2017-07-27 Dostawa oprogramowania dziennika elektronicznego w modelu usługowym dla czterech jednostek oświatowych w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 511.8 KiB)
21 2017-06-14 2017-07-06 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „ Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1” Rozwój społeczeństwa informacyjnego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 942.9 KiB)
22 2017-05-24 2017-06-22 Wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty Część II (PDF, 444.2 KiB)
23 2017-05-18 2017-06-22 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU M. IN. O ZEWNĘTRZNĄ PLATFORMĘ OSOBOWĄ NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SŁUBICACH rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 458.7 KiB)
24 2017-04-25 2017-05-09 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 353.8 KiB)
25 2017-03-13 2017-03-29 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDÓW PROZDROWOTNYCH DLA 50 OSÓB W WIEKU 60+ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 740.5 KiB)
26 2017-02-15 2017-02-24 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 283.5 KiB)
27 2016-12-09 2016-12-22 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 414.1 KiB)
28 2016-11-10 2016-12-01 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM SKUTKÓW PO ZALANIU WODĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W SŁUBICACH rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 435.5 KiB)
29 2016-09-23 2016-10-07 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 457.8 KiB)
30 2016-07-26 2016-08-25 Modernizacja osnowy wysokościowej dla powiatu słubickiego – Etap 2, założenie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 564.8 KiB)
31 2016-04-05 2016-04-14 Modernizacja osnowy wysokościowej dla Powiatu Słubickiego – ETAP 1, projekt modernizacji rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 608.1 KiB)
32 2016-03-11 2016-03-21 Dostawa Oleju Opałowego Lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 279.5 KiB)
33 2016-03-04 2016-03-17 WYKONANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 375.3 KiB)
34 2015-12-08 2015-12-18 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 385.3 KiB)
35 2015-09-08 2015-09-18 Dostawa oleju opałowego lekkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 743 KiB)
36 2015-07-30 2015-08-12 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „WYPRACOWANIE SYSTEMU WSPÓLNYCH TRANSGRANICZNYCH DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ Z POWIATU SŁUBICKIEGO I FRANKFURTU NAD ODRĄ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REGIONIE PRZYGRANICZNYM POPRZEZ WSPÓLNE ĆWICZENIA Z UŻYCIEM TECHNICZNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO W OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1 MiB)
37 2015-07-28 2015-08-12 DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO SŁUŻĄCEGO OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „WYPRACOWANIE SYSTEMU WSPÓLNYCH TRANSGRANICZNYCH DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ Z POWIATU SŁUBICKIEGO I FRANKFURTU NAD ODRĄ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REGIONIE PRZYGRANICZNYM POPRZEZ WSPÓLNE ĆWICZENIA Z UŻYCIEM TECHNICZNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO W OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Część I zamówienia (PDF, 943.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Część II zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
38 2015-07-21 2015-07-31 DOSTAWA SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - OPERACYJNEGO ORAZ SAMOCHODU ROZPOZNANIA I DOWODZENIA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Część I zamówienia (PDF, 934.8 KiB)
39 2015-06-24 2015-07-15 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA EVENTÓW Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.4 MiB)
40 2015-06-18 2015-06-30 ORGANIZACJA WYSTĘPÓW I SPOTKAŃ ARTYSTYCZNO – KULTURALNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 902.6 KiB)
41 2015-06-09 2015-06-30 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH ORAZ POZYSKANIE DEKLARACJI UCZESTNICTWA W BADANIACH MEDYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W POWIECIE SŁUBICKIM” FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PL13 OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.8 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu