ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
1 2018-06-08 2018-06-18 16:00:00 ds. inwestycji i zamówień publicznych Wydział Organizacyjny
2 2018-05-22 2018-06-01 15:30:00 ds. społecznych Wydział Spraw Spoełcznych
3 2018-05-10 2018-05-21 16:00:00 ds. publicznego transportu zbiorowego Wydział Komunikacji i Dróg
4 2018-04-13 2018-04-23 16:00:00 ds. gospodarczych Biuro Administrowania Terminalem w Świecku
5 2018-03-23 2018-04-04 15:30:00 ds. komunikacji Wydział Komunikacji i Dróg
6 2018-03-20 2018-04-03 15:30:00 ds. ewidencji gruntów Wydział Geodezji i Katastru
7 2018-03-13 2018-03-23 15:30:00 ds. komunikacji Wydział Komunikacji i Dróg
8 2018-03-01 2018-03-12 16:00:00 ds. komunikacji Wydział Komunikacji i Dróg
9 2018-01-18 2018-01-29 16:00:00 ds. budownictwa Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej
10 2018-01-17 2018-01-29 16:00:00 ds. udostępniania zasobu Wydział Geodezji i Katastru
11 2018-01-10 2018-01-22 16:00:00 ds. komunikacji Wydział Komunikacji i Dróg
12 2018-01-04 2018-01-15 16:00:00 ds. udostępniania zasobu Wydział Geodezji i Katastru
13 2017-12-18 2017-12-29 15:30:00 ds. wynagrodzeń Wydział Budżetu i Finansów
14 2017-12-11 2017-12-29 15:30:00 ds. udostępniania zasobu Wydział Geodezji i Katastru
15 2017-10-31 2017-11-13 16:00:00 ds. obsługi zasobu Wydział Geodezji i Katastru
16 2017-10-26 2017-11-06 16:00:00 koordynator projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim" Wydział Oświaty
17 2017-10-17 2017-10-27 15:30:00 Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince
18 2017-10-17 2017-10-27 15:30:00 ds. obsługi zasobu Wydział Geodezji i Katastru
19 2017-10-06 2017-10-16 15:00:00 Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince
20 2017-10-06 2017-10-16 16:00:00 ds. obsługi zasobu Wydział Geodezji i Katastru
21 2017-09-25 2017-10-05 15:30:00 Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince
22 2017-09-22 2017-10-02 16:00:00 ds. obsługi zasobu Wydział Geodezji i Katastru
23 2017-09-12 2017-09-22 15:30:00 Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince
24 2017-07-13 2017-08-04 15:30:00 Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince
25 2017-07-03 2017-07-13 15:30:00 informatyk Wydział Organizacyjny
26 2017-06-09 2017-06-19 16:00:00 informatyk Wydział Organizacyjny
27 2017-06-02 2017-06-12 16:00:00 kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie
28 2017-05-31 2017-06-19 15:00:00 Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim Wydział Oświaty
29 2017-05-29 2017-06-08 15:30:00 ds. społecznych Wydział Spraw Spoełcznych
30 2017-05-29 2017-06-08 15:30:00 informatyk Wydział Organizacyjny
31 2017-05-15 2017-05-26 15:30:00 ds.oświaty Wydział Oświaty
32 2017-04-28 2017-05-16 15:00:00 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -
33 2017-04-12 2017-04-24 16:00:00 koordynator projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim" Wydział Oświaty
34 2017-04-05 2017-04-18 15:30:00 ds. budownictwa Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej
35 2017-03-29 2017-04-10 16:00:00 ds. gospodarki nieruchomościami Wydział Gospodarki Nieruchomościami
36 2017-03-02 2017-03-13 16:00:00 Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Centrum Usług Wspólnych
37 2017-02-02 2017-02-14 15:30:00 kierownik Biura Administrowania Terminalem w Świecku Biuro Administrowania Terminalem w Świecku
38 2017-01-05 2017-01-16 16:00:00 informatyk Wydział Spraw Spoełcznych
39 2017-01-03 2017-01-13 15:30:00 ds. publicznego transportu zbiorowego Wydział Komunikacji i Dróg
40 2016-12-07 2016-12-19 16:00:00 ds. budżetu i sprawozdawczości Wydział Budżetu i Finansów
41 2016-12-02 2016-12-12 16:00:00 Naczelnik Wydziału Oświaty Wydział Oświaty
42 2016-11-30 2016-12-12 16:00:00 ds. księgowych Wydział Budżetu i Finansów
43 2016-11-30 2016-12-12 16:00:00 ds. publicznego transportu zbiorowego Wydział Komunikacji i Dróg
44 2016-10-11 2016-10-21 15:30:00 ds. ewidencji gruntów Wydział Geodezji i Katastru
45 2016-10-07 2016-10-17 15:30:00 ds. budownictwa Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej
46 2016-09-26 2016-10-06 00:00:00 Sekretarz Powiatu Starostwo Powiatowe
47 2016-09-21 2016-10-03 16:00:00 ds. budownictwa Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej
48 2016-09-16 2016-09-26 16:00:00 ds. społecznych Wydział Spraw Spoełcznych
49 2016-09-05 2016-09-15 14:30:00 Naczelnik Wydziału Oświaty Wydział Oświaty
50 2016-08-17 2016-08-29 16:00:00 ds. obsługi Rady Powiatu Wydział Organizacyjny
51 2016-08-08 2016-08-18 15:30:00 Podinspektor - asystent kierownika realizowanego projektu Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
52 2016-07-29 2016-08-08 16:00:00 ds. budownictwa Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej
53 2016-07-19 2016-07-29 15:30:00 Podinspektor - asystent kierownika realizowanego projektu Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
54 2016-07-19 2016-07-29 15:30:00 Specjalista ds. promocji i edukacji w zdrowiu oraz promocji powiatu realizowanego projektu Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
55 2016-03-02 2016-03-14 15:30:00 ds. udostępniania zasobu Wydział Geodezji i Katastru
56 2016-02-29 2016-03-10 15:30:00 ds. gospodarczych Biuro Administrowania Terminalem w Świecku
57 2016-01-07 2016-01-18 16:00:00 ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
58 2015-12-21 2015-12-31 15:30:00 ds. rozwoju i współpracy zagranicznej Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
59 2015-12-04 2015-12-15 15:30:00 ds. promocji powiatu Wydział Promocji i Spraw Społecznych
60 2015-11-30 2015-12-10 00:00:00 Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
61 2015-11-25 2015-12-07 16:00:00 Podinspektor - asystent kierownika realizowanego projektu Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
62 2015-11-13 2015-11-23 00:00:00 Podinspektor - asystent kierownika realizowanego projektu Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
63 2015-10-27 2015-11-06 15:30:00 ds. rozwoju i współpracy zagranicznej Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
64 2015-10-23 2015-11-02 16:00:00 Podinspektor - asystent kierownika realizowanego projektu Wydział Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych
65 2015-10-16 2015-11-03 15:30:00 ds. obsługi zasobu Wydział Geodezji i Katastru
66 2015-10-05 2015-10-15 15:30:00 specjalisty ds. promocji i edukacji w zdrowiu oraz promocji powiatu realizowanego projektu Wydział Promocji i Spraw Społecznych
67 2015-09-28 2015-10-08 15:30:00 ds. obsługi zasobu Wydział Geodezji i Katastru
68 2015-07-29 2015-08-10 16:00:00 ds. społecznych i oświaty Wydział Promocji i Spraw Społecznych
69 2015-07-24 2015-08-03 16:00:00 ds. rozwoju i współpracy zagranicznej Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
70 2015-07-22 2015-08-03 16:00:00 ds. księgowych Wydział Finansowo - Księgowy
71 2015-07-08 2015-07-20 16:00:00 ds. społecznych i oświaty Wydział Promocji i Spraw Społecznych
72 2015-07-08 2015-07-20 16:00:00 ds. rozwoju i współpracy zagranicznej Biuro Rozwoju i Zamówień Publicznych
73 2015-07-03 2015-07-15 15:30:00 ds. księgowych Wydział Finansowo - Księgowy
74 2015-06-18 2015-06-29 16:00:00 ds. księgowych Wydział Budżetu i Finansów
75 2015-05-20 2015-06-01 16:00:00 ds. ewidencji gruntów Wydział Geodezji i Katastru
76 2015-04-21 2015-05-04 16:00:00 ds. ewidencji gruntów Wydział Geodezji i Katastru
77 2015-04-13 2015-04-23 15:30:00 ds. obsługi zasobu Wydział Geodezji i Katastru
78 2015-04-13 2015-04-23 15:30:00 Specjalista ds. promocji i edukacji w zdrowiu oraz promocji powiatu realizowanego projektu Wydział Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych
79 2015-04-02 2015-04-13 16:00:00 Główny specjalista - kierownik realizowanego projektu -
80 2015-04-01 2015-04-13 16:00:00 ds. obsługi Rady Powiatu Wydział Organizacyjny
81 2015-03-20 2015-03-30 16:00:00 ds. administrowania nieruchomością Wydział Gospodarki Nieruchomościami
82 2015-03-17 2015-03-27 15:30:00 ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Wydział Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych
83 2015-03-12 2015-03-23 16:00:00 Podinspektor - asystent kierownika realizowanego projektu -
84 2015-02-26 2015-03-09 16:00:00 Główny specjalista - kierownik realizowanego projektu -
85 2015-02-26 2015-03-09 16:00:00 Specjalista - asystent kierownika realizowanego projektu -
86 2015-02-26 2015-03-09 16:00:00 Specjalista ds. promocji i edukacji w zdrowiu oraz promocji powiatu realizowanego projektu -
87 2015-02-02 2015-02-12 00:00:00 Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych Wydział Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu