ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Rejestracja pojazdu zabytkowego

Szczegóły informacji

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wydział: Wydział Komunikacji i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-10-30 12:08:01

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Słubicach
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację
 2. Załączniki:
  • dowód własności pojazdu,
   W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
   Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
   W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana lub w przypadku jej zagubienia, zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy dla miejsca ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie lub oświadczenie właściciela pojazdu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, jeżeli nie nastąpila zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego.
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub oświadczenie właściciela pojazdu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie posiada dowodu rejestracyjnego
  • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego – stosowne oświadczenie,
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami adnotacja na dowodzie własności lub zespołu pojazdu, określająca datę i numer dokumentu, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej)
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym , jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „ samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec lub podrodzaj „czterokołowiec” lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy,
   W przypadku nabycia samochodu lub pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.
  • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 81 ust. 11a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego

Opłaty

 • od pełnomocnictwa 17,00 zł
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł
 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu 18,50 zł
 • pozwolenie czasowe 13,50 zł
 • tablice rejestracyjne zabytkowe:
  samochodowe 100,00 zł
  motocyklowe 50,00 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie:
 • dowodu rejestracyjnego 0,50 zł,
 • nalepki kontrolnej 0,50 zł,
 • pozwolenia czasowego 0,50 zł,
 • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł,

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Starosty Powiatu Słubickiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

Podstawa prawna

art. 73 ust. 1 w związku z art. 75 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.);
§ 2 ust. 9 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355)
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Słubicki
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Gołębiowski Data wytworzenia informacji: 2015-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Gołębiowski Data wprowadzenia do BIP 2015-05-30 14:18:54
Wprowadził informację do BIP: Piotr Gołębiowski Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 12:08:01
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Kierbedź Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 14:40:03
Artykuł był wyświetlony: 3072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu