ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terytorium RP

Szczegóły informacji

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terytorium RP

Wydział: Wydział Komunikacji i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-10-30 12:08:01

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Słubicach
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice

Wymagane Dokumenty

Wniosek oraz:
 • dowód własności (z reguły faktura VAT)
 • wyciąg ze świadectwa homologacji, decyzja zwalniająca pojazd z homologacji albo świadectwo zgodności (dotyczy dokumentów wydanych przed dniem 22.06.2013 roku)
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidulanego WE pojazdu - jeżeli są wymagane (dotyczy dokumentów wydanych od dnia 22.06.2013 roku)
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana) - w przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu (nowy z salonu) dodatkowo do wniosku należy dołączyć pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utracony dokument (zaświadczenie od dealera potwierdzające wydanie przez niego karty pojazdu)
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej albo oświadczenie o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów - w przypadku pojazdów samochodowych kategorii M1, N1 oraz motorowerów trójkołowych
 • pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane)
 • dowód osobisty / dowody osobiste
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku - w przypadku samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych innych kategorii L6e, L7e (quady) - pojazdy pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej
W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu samochodowego innego kategorii L6e, L7e (quady) od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu lub pojazdu.
W przypadku nabycia pojazdu pochodzącego spoza terenu Unii Europejskiej od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dowód odprawy celnej przywozowej może być zastąpiony informacją na dowodzie własności pojazdu (faktura vat) określającą numer, datę oraz miejsce odprawy celnej.

Opłaty

W przypadku pojazdów samochodowych:
 • 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 2,00 zł)
2. W przypadku naczep, przyczep, motocykli i ciągników rolniczych:
 • 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł)
3. W przypadku motorowerów:
 • 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł)
4. 17 zł - w niektórych przypadkach pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Starosty Powiatu Słubickiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, tekst jednolity)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, tekst jednolity)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 852)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302, ze zmianami)
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zmianami)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 704 ze zmianami)
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, tekst jednolity)
 10. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z ekslopatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162, ze zmianami)
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm. )

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Słubicki
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Gołębiowski Data wytworzenia informacji: 2015-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Gołębiowski Data wprowadzenia do BIP 2015-05-30 13:17:56
Wprowadził informację do BIP: Piotr Gołębiowski Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 12:08:01
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Kierbedź Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 14:34:44
Artykuł był wyświetlony: 5237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu