ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
801 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej V/21/15 Obowiązujący
802 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów V/20/15 Obowiązujący
803 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 V/19/15 Obowiązujący
804 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 V/18/15 Obowiązujący
805 2015-01-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego IV/17/15 Obowiązujący
806 2015-01-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok IV/16/15 Obowiązujący
807 2015-01-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2015 rok IV/15/15 Obowiązujący
808 2015-01-08 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 III/14/15 Zmieniony
809 2015-01-08 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026 III/13/15 Zmieniony
810 2015-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 8/15 Obowiązujący
811 2015-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 7/15 Obowiązujący
812 2015-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz rocznego planu pracy na 2015 r. Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 6/15 Obowiązujący
813 2015-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 5/15 Obowiązujący
814 2014-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 4/14 Obowiązujący
815 2014-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 3/14 Obowiązujący
816 2014-12-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 2/14 Obowiązujący
817 2014-12-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 1/14 Obowiązujący
818 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/05 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Słubickiego II/12/14 Obowiązujący
819 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II/11/14 Obowiązujący
820 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego II/10/14 Zmieniony
821 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego II/9/14 Zmieniony
822 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego II/8/14 Zmieniony
823 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego II/7/14 Nieobowiązujący
824 2014-11-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLVIII/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 października 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLVIII/14 Obowiązujący
825 2014-09-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLVII/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 września 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLVII/14 Obowiązujący
826 2014-06-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLVI/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLVI/14 Obowiązujący
827 2014-05-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLV/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 maja 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLV/14 Obowiązujący
828 2014-04-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLIV/14 Obowiązujący
829 2014-03-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLIII/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLIII/14 Obowiązujący
830 2014-02-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLII/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLII/14 Obowiązujący
831 2014-02-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLI/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 4 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLI/14 Obowiązujący
832 2014-01-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XL/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XL/14 Obowiązujący
833 2013-12-17 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIX/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 17 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIX/13 Obowiązujący
834 2013-11-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXVIII/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXVIII/13 Obowiązujący
835 2013-10-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXVII/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 października 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXVII/13 Obowiązujący
836 2013-10-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXVI/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 września 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXVI/13 Obowiązujący
837 2013-09-03 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXV/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 3 września 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXV/13 Obowiązujący
838 2013-07-16 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIV/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 16 lipca 2013roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIV/13 Obowiązujący
839 2013-06-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIII/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIII/13 Obowiązujący
840 2013-05-21 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 21 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXII/13 Obowiązujący
841 2013-04-23 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXI/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 23 kwietnia 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXI/13 Obowiązujący
842 2013-03-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXX/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXX/13 Obowiązujący
843 2013-02-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIX/13 Obowiązujący
844 2013-01-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVIII/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVIII/13 Obowiązujący
845 2012-12-18 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVII/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 18 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVII/12 Obowiązujący
846 2012-11-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVI/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVI/12 Obowiązujący
847 2012-10-23 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXV/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 23 października 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXV/12 Obowiązujący
848 2012-09-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIV/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 września 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIV/12 Obowiązujący
849 2012-08-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIII/12 Obowiązujący
850 2012-07-02 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXII/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 2 lipca 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXII/12 Obowiązujący
851 2012-06-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXI/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXI/12 Obowiązujący
852 2012-05-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XX/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XX/12 Obowiązujący
853 2012-03-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIX/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIX/12 Obowiązujący
854 2012-02-21 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVIII/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 21 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVIII/12 Obowiązujący
855 2012-01-31 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVII/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVII/12 Obowiązujący
856 2012-01-12 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVI/12 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 12 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVI/12 Obowiązujący
857 2011-12-20 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XV/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 20 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XV/11 Obowiązujący
858 2011-11-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIV/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIV/11 Obowiązujący
859 2011-10-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 października 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIII/11 Obowiązujący
860 2011-09-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XII/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 września 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XII/11 Obowiązujący
861 2011-08-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XI/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XI/11 Obowiązujący
862 2011-07-18 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr X/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 18 lipca 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach X/11 Obowiązujący
863 2011-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr IX/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach IX/11 Obowiązujący
864 2011-06-01 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VIII/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 1 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach VIII/11 Obowiązujący
865 2014-11-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 496/14 Obowiązujący
866 2014-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw i usług 495/14 Obowiązujący
867 2014-11-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 494/14 Obowiązujący
868 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew 493/14 Obowiązujący
869 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność Powiatu Słubickiego 492/14 Obowiązujący
870 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku 491/14 Obowiązujący
871 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 490/14 Obowiązujący
872 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 489/14 Obowiązujący
873 2014-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 488/14 Obowiązujący
874 2014-11-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 487/14 Obowiązujący
875 2014-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku 486/14 Obowiązujący
876 2014-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 485/14 Obowiązujący
877 2014-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 484/14 Obowiązujący
878 2014-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w spawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 483/14 Obowiązujący
879 2014-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021" 482/14 Obowiązujący
880 2014-10-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 481/14 Obowiązujący
881 2014-10-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 480/14 Obowiązujący
882 2014-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 479/14 Obowiązujący
883 2014-09-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 478/14 Obowiązujący
884 2014-09-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwalę budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 477/14 Obowiązujący
885 2014-09-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 476/14 Obowiązujący
886 2014-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 475/14 Obowiązujący
887 2014-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 474/14 Obowiązujący
888 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu Słubickiego I/6/14 Obowiązujący
889 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Słubickiego sprawujących swoje funkcje w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru lub społecznie I/5/14 Zmieniony
890 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Słubickiego I/4/14 Obowiązujący
891 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Słubickiego I/3/14 Obowiązujący
892 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Słubickiego I/2/14 Obowiązujący
893 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego I/1/14 Obowiązujący
894 2011-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 144/11 Obowiązujący
895 2011-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 39/11 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia nauczycieli oraz podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok 143/11 Obowiązujący
896 2011-12-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 142/11 Obowiązujący
897 2011-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 141/11 Obowiązujący
898 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 140/11 Obowiązujący
899 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 139/11 Obowiązujący
900 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 138/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu