ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
801 2011-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do kontroli NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o. 129/11 Obowiązujący
802 2011-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 128/11 Obowiązujący
803 2011-11-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 127/11 Obowiązujący
804 2011-11-02 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 126/11 Obowiązujący
805 2011-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 125/11 Obowiązujący
806 2011-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie na Środowiskowy Dom Samopomocy 124/11 Obowiązujący
807 2011-10-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 123/11 Obowiązujący
808 2011-10-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 122/11 Obowiązujący
809 2011-10-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 121/11 Obowiązujący
810 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 120/11 Obowiązujący
811 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację sprzętu 119/11 Obowiązujący
812 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 r. 118/11 Obowiązujący
813 2011-09-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności 117/11 Obowiązujący
814 2011-09-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 116/11 Obowiązujący
815 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 115/11 Obowiązujący
816 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 114/11 Obowiązujący
817 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach na rok szkolny 2011/2012 113/11 Obowiązujący
818 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach 112/11 Obowiązujący
819 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 111/11 Obowiązujący
820 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 110/11 Obowiązujący
821 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach w likwidacji za okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 roku 109/11 Obowiązujący
822 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach za I kwartał 2011 roku 108/11 Obowiązujący
823 2011-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 107/11 Obowiązujący
824 2011-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 106/11 Obowiązujący
825 2011-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 105/11 Obowiązujący
826 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 104/11 Obowiązujący
827 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2011 r. 103/11 Obowiązujący
828 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 101/11 Obowiązujący
829 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 100/11 Obowiązujący
830 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 99/11 Obowiązujący
831 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 98/11 Obowiązujący
832 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011 - 2026 97/11 Obowiązujący
833 2011-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 96/11 Obowiązujący
834 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 95/11 Obowiązujący
835 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Słubickiego na lata 2011 - 2026 94/11 Obowiązujący
836 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w gminie Słubice do kategorii dróg gminnych 93/11 Obowiązujący
837 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Nr 87/11 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 92/11 Obowiązujący
838 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 91/11 Obowiązujący
839 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 90/11 Obowiązujący
840 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 89/11 Obowiązujący
841 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 88/11 Obowiązujący
842 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 87/11 Obowiązujący
843 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Słubickim na lata 2011 - 2015 86/11 Obowiązujący
844 2011-07-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 85/11 Obowiązujący
845 2011-07-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 84/11 Obowiązujący
846 2011-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 r. 83/11 Obowiązujący
847 2011-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Słubicach 82/11 Obowiązujący
848 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 81/11 Obowiązujący
849 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 80/11 Obowiązujący
850 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 137 79/11 Obowiązujący
851 2011-06-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 78/11 Obowiązujący
852 2011-06-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 77/11 Obowiązujący
853 2011-06-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 76/11 Obowiązujący
854 2011-05-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 75/11 Nieobowiązujący
855 2011-05-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 74/11 Obowiązujący
856 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 73/11 Obowiązujący
857 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 72/11 Obowiązujący
858 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 71/11 Obowiązujący
859 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 70/11 Obowiązujący
860 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 69/11 Obowiązujący
861 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 68/11 Obowiązujący
862 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach w ramach projektu: „Wysoka jakość. Podniesienie standardów usług medycznych dla mieszkańców zachodniej części województwa lubuskiego” 67/11 Obowiązujący
863 2011-05-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach za rok 2010 66/11 Obowiązujący
864 2011-04-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 65/11 Obowiązujący
865 2011-04-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 64/11 Obowiązujący
866 2011-04-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 63/11 Obowiązujący
867 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 62/11 Obowiązujący
868 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Powiatu Słubickiego na cele budowlane 61/11 Obowiązujący
869 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 60/11 Obowiązujący
870 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 59/11 Obowiązujący
871 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 58/11 Obowiązujący
872 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 57/11 Obowiązujący
873 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w szkole policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 56/11 Obowiązujący
874 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 55/11 Obowiązujący
875 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 54/11 Obowiązujący
876 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 53/11 Obowiązujący
877 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 52/11 Obowiązujący
878 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 51/11 Obowiązujący
879 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 50/11 Obowiązujący
880 2011-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 49/11 Obowiązujący
881 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew i krzewów 48/11 Obowiązujący
882 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu zmiany „Programu Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012” 47/11 Obowiązujący
883 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań do zadań samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok 46/11 Obowiązujący
884 2011-04-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielenia dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok 45/11 Obowiązujący
885 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 44/11 Obowiązujący
886 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 43/11 Obowiązujący
887 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę nr 30/11 Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 42/11 Obowiązujący
888 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania dwóch członków zarządu 41/11 Obowiązujący
889 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia dotacji w 2011 roku dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 40/11 Obowiązujący
890 2011-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia nauczycieli oraz podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok 39/11 Obowiązujący
891 2011-03-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 38/11 Obowiązujący
892 2011-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego 37/11 Obowiązujący
893 2011-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach 36/11 Obowiązujący
894 2011-03-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/10 Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów energii, ogrzewania i usług wodno-ściekowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach 34/11 Obowiązujący
895 2011-03-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 33/11 Obowiązujący
896 2011-03-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 32/11 Obowiązujący
897 2011-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach 31/11 Obowiązujący
898 2011-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 30/11 Obowiązujący
899 2011-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach 29/11 Obowiązujący
900 2011-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 28/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu