ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
801 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew 493/14 Obowiązujący
802 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność Powiatu Słubickiego 492/14 Obowiązujący
803 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku 491/14 Obowiązujący
804 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 490/14 Obowiązujący
805 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 489/14 Obowiązujący
806 2014-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 488/14 Obowiązujący
807 2014-11-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 487/14 Obowiązujący
808 2014-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku 486/14 Obowiązujący
809 2014-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 485/14 Obowiązujący
810 2014-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 484/14 Obowiązujący
811 2014-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w spawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 483/14 Obowiązujący
812 2014-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021" 482/14 Obowiązujący
813 2014-10-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 481/14 Obowiązujący
814 2014-10-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 480/14 Obowiązujący
815 2014-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 479/14 Obowiązujący
816 2014-09-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 478/14 Obowiązujący
817 2014-09-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwalę budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 477/14 Obowiązujący
818 2014-09-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 476/14 Obowiązujący
819 2014-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 475/14 Obowiązujący
820 2014-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 474/14 Obowiązujący
821 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu Słubickiego I/6/14 Obowiązujący
822 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Słubickiego sprawujących swoje funkcje w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru lub społecznie I/5/14 Zmieniony
823 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Słubickiego I/4/14 Obowiązujący
824 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Słubickiego I/3/14 Obowiązujący
825 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Słubickiego I/2/14 Obowiązujący
826 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego I/1/14 Obowiązujący
827 2011-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 144/11 Obowiązujący
828 2011-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 39/11 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia nauczycieli oraz podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok 143/11 Obowiązujący
829 2011-12-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 142/11 Obowiązujący
830 2011-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 141/11 Obowiązujący
831 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 140/11 Obowiązujący
832 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 139/11 Obowiązujący
833 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 138/11 Obowiązujący
834 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 137/11 Obowiązujący
835 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 136/11 Obowiązujący
836 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 135/11 Obowiązujący
837 2011-12-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 134/11 Obowiązujący
838 2011-12-05 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Nr 86/11 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Słubickim na lata 2011 - 2015 133/11 Obowiązujący
839 2011-12-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 132/11 Obowiązujący
840 2011-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 131/11 Obowiązujący
841 2011-11-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 130/11 Obowiązujący
842 2011-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do kontroli NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o. 129/11 Obowiązujący
843 2011-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 128/11 Obowiązujący
844 2011-11-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 127/11 Obowiązujący
845 2011-11-02 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 126/11 Obowiązujący
846 2011-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 125/11 Obowiązujący
847 2011-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie na Środowiskowy Dom Samopomocy 124/11 Obowiązujący
848 2011-10-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 123/11 Obowiązujący
849 2011-10-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 122/11 Obowiązujący
850 2011-10-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 121/11 Obowiązujący
851 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 120/11 Obowiązujący
852 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację sprzętu 119/11 Obowiązujący
853 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 r. 118/11 Obowiązujący
854 2011-09-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności 117/11 Obowiązujący
855 2011-09-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 116/11 Obowiązujący
856 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 115/11 Obowiązujący
857 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 114/11 Obowiązujący
858 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach na rok szkolny 2011/2012 113/11 Obowiązujący
859 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach 112/11 Obowiązujący
860 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 111/11 Obowiązujący
861 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 110/11 Obowiązujący
862 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach w likwidacji za okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 roku 109/11 Obowiązujący
863 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach za I kwartał 2011 roku 108/11 Obowiązujący
864 2011-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 107/11 Obowiązujący
865 2011-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 106/11 Obowiązujący
866 2011-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 105/11 Obowiązujący
867 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 104/11 Obowiązujący
868 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2011 r. 103/11 Obowiązujący
869 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 101/11 Obowiązujący
870 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 100/11 Obowiązujący
871 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 99/11 Obowiązujący
872 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 98/11 Obowiązujący
873 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011 - 2026 97/11 Obowiązujący
874 2011-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 96/11 Obowiązujący
875 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 95/11 Obowiązujący
876 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Słubickiego na lata 2011 - 2026 94/11 Obowiązujący
877 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w gminie Słubice do kategorii dróg gminnych 93/11 Obowiązujący
878 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Nr 87/11 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 92/11 Obowiązujący
879 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 91/11 Obowiązujący
880 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 90/11 Obowiązujący
881 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 89/11 Obowiązujący
882 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 88/11 Obowiązujący
883 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 87/11 Obowiązujący
884 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Słubickim na lata 2011 - 2015 86/11 Obowiązujący
885 2011-07-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 85/11 Obowiązujący
886 2011-07-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 84/11 Obowiązujący
887 2011-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 r. 83/11 Obowiązujący
888 2011-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Słubicach 82/11 Obowiązujący
889 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 81/11 Obowiązujący
890 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 80/11 Obowiązujący
891 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 137 79/11 Obowiązujący
892 2011-06-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 78/11 Obowiązujący
893 2011-06-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 77/11 Obowiązujący
894 2011-06-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 76/11 Obowiązujący
895 2011-05-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 75/11 Nieobowiązujący
896 2011-05-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 74/11 Obowiązujący
897 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 73/11 Obowiązujący
898 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 72/11 Obowiązujący
899 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 71/11 Obowiązujący
900 2011-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 70/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu