ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
701 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 110/15 Obowiązujący
702 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji stypendialnej 109/15 Nieobowiązujący
703 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 51/100 w nieruchomości zabudowanej 108/15 Obowiązujący
704 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 107/15 Obowiązujący
705 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 106/15 Obowiązujący
706 2015-10-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIV/15 Obowiązujący
707 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XV/62/15 Obowiązujący
708 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XV/61/15 Zmieniony
709 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XV/60/15 Obowiązujący
710 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy XV/59/15 Obowiązujący
711 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich XV/58/15 Obowiązujący
712 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od tych czynności w roku 2016 XV/57/15 Obowiązujący
713 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 105/15 Obowiązujący
714 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 104/15 Obowiązujący
715 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 103/15 Obowiązujący
716 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 102/15 Obowiązujący
717 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 101/15 Obowiązujący
718 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 100/15 Obowiązujący
719 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 99/15 Obowiązujący
720 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 98/15 Obowiązujący
721 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 8 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIII/15 Obowiązujący
722 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XII/15 Obowiązujący
723 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 lipca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XI/15 Obowiązujący
724 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr X/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach X/15 Obowiązujący
725 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu dotyczącego budowy obwodnicy Słubic XIV/56/15 Obowiązujący
726 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej XIV/55/15 Obowiązujący
727 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej XIV/54/15 Obowiązujący
728 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XIV/53/15 Obowiązujący
729 2015-09-08 Uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały Nr VI/28/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XIII/52/15 Obowiązujący
730 2015-09-08 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XIII/51/15 Obowiązujący
731 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 97/15 Obowiązujący
732 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 96/15 Obowiązujący
733 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 95/15 Obowiązujący
734 2015-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 94/15 Obowiązujący
735 2015-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 93/15 Obowiązujący
736 2015-09-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu/dzierżawy 92/15 Obowiązujący
737 2015-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 91/15 Obowiązujący
738 2015-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Słubickiego 90/15 Obowiązujący
739 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 89/15 Obowiązujący
740 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 88/15 Obowiązujący
741 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 87/15 Obowiązujący
742 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 86/15 Obowiązujący
743 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 85/15 Obowiązujący
744 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 84/15 Obowiązujący
745 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 83/15 Obowiązujący
746 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 82/15 Obowiązujący
747 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 81/15 Obowiązujący
748 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 80/15 Obowiązujący
749 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 79/15 Obowiązujący
750 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 78/15 Obowiązujący
751 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 77/15 Obowiązujący
752 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na podział dz. nr 458/4, położonej obręb 1 - m. Słubice 76/15 Obowiązujący
753 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 75/15 Obowiązujący
754 2015-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 74/15 Obowiązujący
755 2015-07-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 73/15 Obowiązujący
756 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 72/15 Obowiązujący
757 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 71/15 Obowiązujący
758 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 70/15 Obowiązujący
759 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 69/15 Obowiązujący
760 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 68/15 Obowiązujący
761 2015-08-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum XII/50/15 Obowiązujący
762 2015-07-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu Słubickiego do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum XI/49/15 Obowiązujący
763 2015-07-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 67/15 Obowiązujący
764 2015-07-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 66/15 Obowiązujący
765 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 65/15 Obowiązujący
766 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na wycinkę drzew i krzewów 64/15 Obowiązujący
767 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 63/15 Obowiązujący
768 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia 62/15 Obowiązujący
769 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 61/15 Obowiązujący
770 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 60/15 Obowiązujący
771 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 59/15 Obowiązujący
772 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 58/15 Obowiązujący
773 2015-06-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr IX/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 maja 2015 r. IX/15 Obowiązujący
774 2015-06-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 maja 2015 r. VIII/15 Obowiązujący
775 2015-05-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r. VII/15 Obowiązujący
776 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego X/48/15 Obowiązujący
777 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego. X/47/15 Obowiązujący
778 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 X/46/15 Obowiązujący
779 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku X/45/15 Obowiązujący
780 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. X/44/15 Obowiązujący
781 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach. X/43/15 Obowiązujący
782 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego. X/42/15 Obowiązujący
783 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2014 rok X/41/15 Obowiązujący
784 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 57/15 Obowiązujący
785 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Rady Powiatu na 2015 rok 56/15 Obowiązujący
786 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 55/15 Obowiązujący
787 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 54/15 Obowiązujący
788 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 53/15 Obowiązujący
789 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 52/15 Obowiązujący
790 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu z rokowań z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącego przeniesienia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słubickiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zasobie Starosty Słubickiego 51/15 Obowiązujący
791 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 50/15 Obowiązujący
792 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 49/15 Nieobowiązujący
793 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 48/15 Obowiązujący
794 2015-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 47/18 Obowiązujący
795 2015-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 46/15 Obowiązujący
796 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 45/15 Obowiązujący
797 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 44/15 Obowiązujący
798 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej Słubice - obszar wiejski, obręb 10 Świecko 43/15 Obowiązujący
799 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 42/15 Obowiązujący
800 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słubickiego. VIII/40/15 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu