ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
701 2011-12-20 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XV/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 20 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XV/11 Obowiązujący
702 2011-11-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIV/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIV/11 Obowiązujący
703 2011-10-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 października 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIII/11 Obowiązujący
704 2011-09-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XII/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 września 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XII/11 Obowiązujący
705 2011-08-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XI/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XI/11 Obowiązujący
706 2011-07-18 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr X/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 18 lipca 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach X/11 Obowiązujący
707 2011-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr IX/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach IX/11 Obowiązujący
708 2011-06-01 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VIII/11 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 1 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach VIII/11 Obowiązujący
709 2014-11-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 496/14 Obowiązujący
710 2014-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw i usług 495/14 Obowiązujący
711 2014-11-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 494/14 Obowiązujący
712 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew 493/14 Obowiązujący
713 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność Powiatu Słubickiego 492/14 Obowiązujący
714 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku 491/14 Obowiązujący
715 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 490/14 Obowiązujący
716 2014-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 489/14 Obowiązujący
717 2014-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 488/14 Obowiązujący
718 2014-11-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 487/14 Obowiązujący
719 2014-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku 486/14 Obowiązujący
720 2014-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 485/14 Obowiązujący
721 2014-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 484/14 Obowiązujący
722 2014-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w spawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 483/14 Obowiązujący
723 2014-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021" 482/14 Obowiązujący
724 2014-10-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 481/14 Obowiązujący
725 2014-10-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 480/14 Obowiązujący
726 2014-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 479/14 Obowiązujący
727 2014-09-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 478/14 Obowiązujący
728 2014-09-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwalę budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 477/14 Obowiązujący
729 2014-09-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 476/14 Obowiązujący
730 2014-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 475/14 Obowiązujący
731 2014-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 474/14 Obowiązujący
732 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu Słubickiego I/6/14 Obowiązujący
733 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Słubickiego sprawujących swoje funkcje w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru lub społecznie I/5/14 Zmieniony
734 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Słubickiego I/4/14 Obowiązujący
735 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Słubickiego I/3/14 Obowiązujący
736 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Słubickiego I/2/14 Obowiązujący
737 2014-12-01 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego I/1/14 Obowiązujący
738 2011-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 144/11 Obowiązujący
739 2011-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 39/11 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia nauczycieli oraz podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok 143/11 Obowiązujący
740 2011-12-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 142/11 Obowiązujący
741 2011-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 141/11 Obowiązujący
742 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 140/11 Obowiązujący
743 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 139/11 Obowiązujący
744 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 138/11 Obowiązujący
745 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 137/11 Obowiązujący
746 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 136/11 Obowiązujący
747 2011-12-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 135/11 Obowiązujący
748 2011-12-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 134/11 Obowiązujący
749 2011-12-05 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Nr 86/11 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Słubickim na lata 2011 - 2015 133/11 Obowiązujący
750 2011-12-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 132/11 Obowiązujący
751 2011-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 131/11 Obowiązujący
752 2011-11-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 130/11 Obowiązujący
753 2011-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do kontroli NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o. 129/11 Obowiązujący
754 2011-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 128/11 Obowiązujący
755 2011-11-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 127/11 Obowiązujący
756 2011-11-02 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 126/11 Obowiązujący
757 2011-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 125/11 Obowiązujący
758 2011-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie na Środowiskowy Dom Samopomocy 124/11 Obowiązujący
759 2011-10-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 123/11 Obowiązujący
760 2011-10-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 122/11 Obowiązujący
761 2011-10-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 121/11 Obowiązujący
762 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 120/11 Obowiązujący
763 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację sprzętu 119/11 Obowiązujący
764 2011-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 r. 118/11 Obowiązujący
765 2011-09-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności 117/11 Obowiązujący
766 2011-09-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 116/11 Obowiązujący
767 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 115/11 Obowiązujący
768 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 114/11 Obowiązujący
769 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach na rok szkolny 2011/2012 113/11 Obowiązujący
770 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach 112/11 Obowiązujący
771 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 111/11 Obowiązujący
772 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 110/11 Obowiązujący
773 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach w likwidacji za okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 roku 109/11 Obowiązujący
774 2011-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach za I kwartał 2011 roku 108/11 Obowiązujący
775 2011-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 107/11 Obowiązujący
776 2011-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 106/11 Obowiązujący
777 2011-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 105/11 Obowiązujący
778 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 104/11 Obowiązujący
779 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2011 r. 103/11 Obowiązujący
780 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 101/11 Obowiązujący
781 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 100/11 Obowiązujący
782 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 99/11 Obowiązujący
783 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 98/11 Obowiązujący
784 2011-08-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011 - 2026 97/11 Obowiązujący
785 2011-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 96/11 Obowiązujący
786 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 95/11 Obowiązujący
787 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Słubickiego na lata 2011 - 2026 94/11 Obowiązujący
788 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w gminie Słubice do kategorii dróg gminnych 93/11 Obowiązujący
789 2011-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Nr 87/11 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 92/11 Obowiązujący
790 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 91/11 Obowiązujący
791 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 90/11 Obowiązujący
792 2011-07-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 89/11 Obowiązujący
793 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 88/11 Obowiązujący
794 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 87/11 Obowiązujący
795 2011-07-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Słubickim na lata 2011 - 2015 86/11 Obowiązujący
796 2011-07-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 85/11 Obowiązujący
797 2011-07-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 rok 84/11 Obowiązujący
798 2011-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Słubickiego na 2011 r. 83/11 Obowiązujący
799 2011-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Słubicach 82/11 Obowiązujący
800 2011-06-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 81/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu