ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
601 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przekazanej do najmu 170/16 Nieważny
602 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2016 roku 169/16 Obowiązujący
603 2016-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 168/16 Obowiązujący
604 2016-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu do przekazania i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul.Krótkiej 7 167/16 Obowiązujący
605 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 166/16 Obowiązujący
606 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 165/16 Obowiązujący
607 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielania pełnomocnictwa 164/16 Obowiązujący
608 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 163/16 Nieważny
609 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 162/16 Nieważny
610 2016-03-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 161/16 Obowiązujący
611 2016-03-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 160/16 Obowiązujący
612 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego XXIII/95/16 Obowiązujący
613 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego XXIII/94/16 Obowiązujący
614 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego XXIII/93/16 Obowiązujący
615 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2015 rok. XXIII/92/16 Obowiązujący
616 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXIII/91/16 Obowiązujący
617 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku. XXIII/90/16 Obowiązujący
618 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016. XXIII/89/16 Obowiązujący
619 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026. XXIII/88/16 Zmieniony
620 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIII/87/16 Obowiązujący
621 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów XXIII/86/16 Nieważny
622 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję w ramach stosunku pracy XXIII/85/16 Obowiązujący
623 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję społecznie XXIII/84/16 Obowiązujący
624 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję społecznie XXIII/83/16 Obowiązujący
625 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Słubickiego XXIII/82/16 Obowiązujący
626 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Słubickiego XXIII/81/16 Obowiązujący
627 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Słubickiego XXIII/80/16 Obowiązujący
628 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 159/16 Obowiązujący
629 2016-03-14 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 23 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXI/16 Obowiązujący
630 2016-03-14 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniach 4 lutego i 10 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XX/16 Obowiązujący
631 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 158/16 Nieważny
632 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Słubickiego z tytułu najmu powierzchni użytkowej 157/16 Obowiązujący
633 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 156/16 Obowiązujący
634 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji 155/16 Obowiązujący
635 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 154/16 Obowiązujący
636 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 153/16 Obowiązujący
637 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 152/16 Obowiązujący
638 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 151/16 Obowiązujący
639 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 150/16 Obowiązujący
640 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 149/16 Obowiązujący
641 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 148/16 Obowiązujący
642 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr 5 na terenie Terminala w Świecku 147/16 Nieważny
643 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 146/16 Nieważny
644 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 145/16 Obowiązujący
645 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji stypendialnej 144/16 Obowiązujący
646 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 143/16 Nieważny
647 2016-02-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 142/16 Nieważny
648 2016-02-23 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 14 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIX/16 Obowiązujący
649 2016-02-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 XXI/79/16 Obowiązujący
650 2016-02-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/10/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego. XX/78/16 Nieważny
651 2016-02-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. XX/77/16 Nieważny
652 2016-02-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVIII/15 Obowiązujący
653 2016-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 141/16 Nieważny
654 2016-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 140/16 Obowiązujący
655 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 139/16 Obowiązujący
656 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 138/16 Obowiązujący
657 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 137/16 Nieobowiązujący
658 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz rocznego planu pracy na 2016 r. Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 136/16 Obowiązujący
659 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 135/16 Nieważny
660 2015-12-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVII/15 Obowiązujący
661 2015-12-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVI/15 Obowiązujący
662 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2018 XVIII/76/15 Obowiązujący
663 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Słubice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej XVIII/75/15 Obowiązujący
664 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XVIII/74/15 Obowiązujący
665 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego XVIII/73/15 Obowiązujący
666 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2016 rok . XVIII/72/15 Obowiązujący
667 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/71/15 Obowiązujący
668 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/70/15 Obowiązujący
669 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 134/15 Obowiązujący
670 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVIII/69/15 Obowiązujący
671 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 133/15 Obowiązujący
672 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 132/15 Obowiązujący
673 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 131/15 Obowiązujący
674 2015-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 130/15 Obowiązujący
675 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 129/15 Obowiązujący
676 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 128/15 Obowiązujący
677 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 127/15 Obowiązujący
678 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 126/15 Obowiązujący
679 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 125/15 Obowiązujący
680 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 124/15 Obowiązujący
681 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/68/15 Obowiązujący
682 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/67/15 Obowiązujący
683 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 123/15 Obowiązujący
684 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 122/15 Obowiązujący
685 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 121/15 Obowiązujący
686 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 120/15 Obowiązujący
687 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 119/15 Obowiązujący
688 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 118/15 Obowiązujący
689 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 117/15 Obowiązujący
690 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert 116/15 Obowiązujący
691 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 115/15 Obowiązujący
692 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 114/15 Obowiązujący
693 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 113/15 Obowiązujący
694 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026 112/15 Obowiązujący
695 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 111/15 Nieobowiązujący
696 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok XVi/66/15 Obowiązujący
697 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVI/65/15 Obowiązujący
698 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku XVI/64/15 Obowiązujący
699 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego XVI/63/15 Obowiązujący
700 2015-11-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XV/15 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu