ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
601 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz rocznego planu pracy na 2016 r. Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 136/16 Obowiązujący
602 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 135/16 Nieważny
603 2015-12-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVII/15 Obowiązujący
604 2015-12-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVI/15 Obowiązujący
605 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2018 XVIII/76/15 Obowiązujący
606 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Słubice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej XVIII/75/15 Obowiązujący
607 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XVIII/74/15 Obowiązujący
608 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego XVIII/73/15 Obowiązujący
609 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2016 rok . XVIII/72/15 Obowiązujący
610 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/71/15 Obowiązujący
611 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/70/15 Obowiązujący
612 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 134/15 Obowiązujący
613 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVIII/69/15 Obowiązujący
614 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 133/15 Obowiązujący
615 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 132/15 Obowiązujący
616 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 131/15 Obowiązujący
617 2015-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 130/15 Obowiązujący
618 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 129/15 Obowiązujący
619 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 128/15 Obowiązujący
620 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 127/15 Obowiązujący
621 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 126/15 Obowiązujący
622 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 125/15 Obowiązujący
623 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 124/15 Obowiązujący
624 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/68/15 Obowiązujący
625 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/67/15 Obowiązujący
626 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 123/15 Obowiązujący
627 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 122/15 Obowiązujący
628 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 121/15 Obowiązujący
629 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 120/15 Obowiązujący
630 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 119/15 Obowiązujący
631 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 118/15 Obowiązujący
632 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 117/15 Obowiązujący
633 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert 116/15 Obowiązujący
634 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 115/15 Obowiązujący
635 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 114/15 Obowiązujący
636 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 113/15 Obowiązujący
637 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026 112/15 Obowiązujący
638 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 111/15 Nieobowiązujący
639 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok XVi/66/15 Obowiązujący
640 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVI/65/15 Obowiązujący
641 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku XVI/64/15 Obowiązujący
642 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego XVI/63/15 Obowiązujący
643 2015-11-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XV/15 Obowiązujący
644 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 110/15 Obowiązujący
645 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji stypendialnej 109/15 Nieobowiązujący
646 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 51/100 w nieruchomości zabudowanej 108/15 Obowiązujący
647 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 107/15 Obowiązujący
648 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 106/15 Obowiązujący
649 2015-10-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIV/15 Obowiązujący
650 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XV/62/15 Obowiązujący
651 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XV/61/15 Zmieniony
652 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XV/60/15 Obowiązujący
653 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy XV/59/15 Obowiązujący
654 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich XV/58/15 Obowiązujący
655 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od tych czynności w roku 2016 XV/57/15 Obowiązujący
656 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 105/15 Obowiązujący
657 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 104/15 Obowiązujący
658 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 103/15 Obowiązujący
659 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 102/15 Obowiązujący
660 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 101/15 Obowiązujący
661 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 100/15 Obowiązujący
662 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 99/15 Obowiązujący
663 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 98/15 Obowiązujący
664 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 8 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIII/15 Obowiązujący
665 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XII/15 Obowiązujący
666 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 lipca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XI/15 Obowiązujący
667 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr X/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach X/15 Obowiązujący
668 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu dotyczącego budowy obwodnicy Słubic XIV/56/15 Obowiązujący
669 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej XIV/55/15 Obowiązujący
670 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej XIV/54/15 Obowiązujący
671 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XIV/53/15 Obowiązujący
672 2015-09-08 Uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały Nr VI/28/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XIII/52/15 Obowiązujący
673 2015-09-08 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XIII/51/15 Obowiązujący
674 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 97/15 Obowiązujący
675 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 96/15 Obowiązujący
676 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 95/15 Obowiązujący
677 2015-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 94/15 Obowiązujący
678 2015-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 93/15 Obowiązujący
679 2015-09-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu/dzierżawy 92/15 Obowiązujący
680 2015-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 91/15 Obowiązujący
681 2015-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Słubickiego 90/15 Obowiązujący
682 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 89/15 Obowiązujący
683 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 88/15 Obowiązujący
684 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 87/15 Obowiązujący
685 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 86/15 Obowiązujący
686 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 85/15 Obowiązujący
687 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 84/15 Obowiązujący
688 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 83/15 Obowiązujący
689 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 82/15 Obowiązujący
690 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 81/15 Obowiązujący
691 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 80/15 Obowiązujący
692 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 79/15 Obowiązujący
693 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 78/15 Obowiązujący
694 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 77/15 Obowiązujący
695 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na podział dz. nr 458/4, położonej obręb 1 - m. Słubice 76/15 Obowiązujący
696 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 75/15 Obowiązujący
697 2015-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 74/15 Obowiązujący
698 2015-07-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 73/15 Obowiązujący
699 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 72/15 Obowiązujący
700 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 71/15 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu