ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
501 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2016 rok . XVIII/72/15 Obowiązujący
502 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/71/15 Obowiązujący
503 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/70/15 Obowiązujący
504 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 134/15 Obowiązujący
505 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVIII/69/15 Obowiązujący
506 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 133/15 Obowiązujący
507 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 132/15 Obowiązujący
508 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 131/15 Obowiązujący
509 2015-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 130/15 Obowiązujący
510 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 129/15 Obowiązujący
511 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 128/15 Obowiązujący
512 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 127/15 Obowiązujący
513 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 126/15 Obowiązujący
514 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 125/15 Obowiązujący
515 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 124/15 Obowiązujący
516 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/68/15 Obowiązujący
517 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/67/15 Obowiązujący
518 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 123/15 Obowiązujący
519 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 122/15 Obowiązujący
520 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 121/15 Obowiązujący
521 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 120/15 Obowiązujący
522 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 119/15 Obowiązujący
523 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 118/15 Obowiązujący
524 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 117/15 Obowiązujący
525 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert 116/15 Obowiązujący
526 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 115/15 Obowiązujący
527 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 114/15 Obowiązujący
528 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 113/15 Obowiązujący
529 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026 112/15 Obowiązujący
530 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 111/15 Nieobowiązujący
531 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok XVi/66/15 Obowiązujący
532 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVI/65/15 Obowiązujący
533 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku XVI/64/15 Obowiązujący
534 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego XVI/63/15 Obowiązujący
535 2015-11-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XV/15 Obowiązujący
536 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 110/15 Obowiązujący
537 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji stypendialnej 109/15 Nieobowiązujący
538 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 51/100 w nieruchomości zabudowanej 108/15 Obowiązujący
539 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 107/15 Obowiązujący
540 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 106/15 Obowiązujący
541 2015-10-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIV/15 Obowiązujący
542 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XV/62/15 Obowiązujący
543 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XV/61/15 Obowiązujący
544 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XV/60/15 Obowiązujący
545 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy XV/59/15 Obowiązujący
546 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich XV/58/15 Obowiązujący
547 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od tych czynności w roku 2016 XV/57/15 Obowiązujący
548 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 105/15 Obowiązujący
549 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 104/15 Obowiązujący
550 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 103/15 Obowiązujący
551 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 102/15 Obowiązujący
552 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 101/15 Obowiązujący
553 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 100/15 Obowiązujący
554 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 99/15 Obowiązujący
555 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 98/15 Obowiązujący
556 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 8 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIII/15 Obowiązujący
557 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XII/15 Obowiązujący
558 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 lipca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XI/15 Obowiązujący
559 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr X/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach X/15 Obowiązujący
560 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu dotyczącego budowy obwodnicy Słubic XIV/56/15 Obowiązujący
561 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej XIV/55/15 Obowiązujący
562 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej XIV/54/15 Obowiązujący
563 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XIV/53/15 Obowiązujący
564 2015-09-08 Uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały Nr VI/28/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XIII/52/15 Obowiązujący
565 2015-09-08 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XIII/51/15 Obowiązujący
566 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 97/15 Obowiązujący
567 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 96/15 Obowiązujący
568 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 95/15 Obowiązujący
569 2015-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 94/15 Obowiązujący
570 2015-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 93/15 Obowiązujący
571 2015-09-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu/dzierżawy 92/15 Obowiązujący
572 2015-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 91/15 Obowiązujący
573 2015-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Słubickiego 90/15 Obowiązujący
574 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 89/15 Obowiązujący
575 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 88/15 Obowiązujący
576 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 87/15 Obowiązujący
577 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 86/15 Obowiązujący
578 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 85/15 Obowiązujący
579 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 84/15 Obowiązujący
580 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 83/15 Obowiązujący
581 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 82/15 Obowiązujący
582 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 81/15 Obowiązujący
583 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 80/15 Obowiązujący
584 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 79/15 Obowiązujący
585 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 78/15 Obowiązujący
586 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 77/15 Obowiązujący
587 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na podział dz. nr 458/4, położonej obręb 1 - m. Słubice 76/15 Obowiązujący
588 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 75/15 Obowiązujący
589 2015-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 74/15 Obowiązujący
590 2015-07-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 73/15 Obowiązujący
591 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 72/15 Obowiązujący
592 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 71/15 Obowiązujący
593 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 70/15 Obowiązujący
594 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 69/15 Obowiązujący
595 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 68/15 Obowiązujący
596 2015-08-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum XII/50/15 Obowiązujący
597 2015-07-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu Słubickiego do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum XI/49/15 Obowiązujący
598 2015-07-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 67/15 Obowiązujący
599 2015-07-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 66/15 Obowiązujący
600 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 65/15 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu