ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
501 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 104/15 Obowiązujący
502 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 103/15 Obowiązujący
503 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 102/15 Obowiązujący
504 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 101/15 Obowiązujący
505 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 100/15 Obowiązujący
506 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 99/15 Obowiązujący
507 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 98/15 Obowiązujący
508 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 8 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIII/15 Obowiązujący
509 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XII/15 Obowiązujący
510 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 lipca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XI/15 Obowiązujący
511 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr X/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach X/15 Obowiązujący
512 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu dotyczącego budowy obwodnicy Słubic XIV/56/15 Obowiązujący
513 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej XIV/55/15 Obowiązujący
514 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej XIV/54/15 Obowiązujący
515 2015-09-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XIV/53/15 Obowiązujący
516 2015-09-08 Uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały Nr VI/28/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XIII/52/15 Obowiązujący
517 2015-09-08 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XIII/51/15 Obowiązujący
518 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 97/15 Obowiązujący
519 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 96/15 Obowiązujący
520 2015-09-29 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 95/15 Obowiązujący
521 2015-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 94/15 Obowiązujący
522 2015-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 93/15 Obowiązujący
523 2015-09-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu/dzierżawy 92/15 Obowiązujący
524 2015-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 91/15 Obowiązujący
525 2015-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Słubickiego 90/15 Obowiązujący
526 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 89/15 Obowiązujący
527 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 88/15 Obowiązujący
528 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 87/15 Obowiązujący
529 2015-08-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 86/15 Obowiązujący
530 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 85/15 Obowiązujący
531 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 84/15 Obowiązujący
532 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 83/15 Obowiązujący
533 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 82/15 Obowiązujący
534 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 81/15 Obowiązujący
535 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 80/15 Obowiązujący
536 2015-08-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 79/15 Obowiązujący
537 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 78/15 Obowiązujący
538 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 77/15 Obowiązujący
539 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na podział dz. nr 458/4, położonej obręb 1 - m. Słubice 76/15 Obowiązujący
540 2015-08-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 75/15 Obowiązujący
541 2015-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 74/15 Obowiązujący
542 2015-07-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 73/15 Obowiązujący
543 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 72/15 Obowiązujący
544 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 71/15 Obowiązujący
545 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 70/15 Obowiązujący
546 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 69/15 Obowiązujący
547 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 68/15 Obowiązujący
548 2015-08-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum XII/50/15 Obowiązujący
549 2015-07-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu Słubickiego do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum XI/49/15 Obowiązujący
550 2015-07-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 67/15 Obowiązujący
551 2015-07-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 66/15 Obowiązujący
552 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 65/15 Obowiązujący
553 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na wycinkę drzew i krzewów 64/15 Obowiązujący
554 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 63/15 Obowiązujący
555 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia 62/15 Obowiązujący
556 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 61/15 Obowiązujący
557 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 60/15 Obowiązujący
558 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 59/15 Obowiązujący
559 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 58/15 Obowiązujący
560 2015-06-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr IX/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 maja 2015 r. IX/15 Obowiązujący
561 2015-06-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 maja 2015 r. VIII/15 Obowiązujący
562 2015-05-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r. VII/15 Obowiązujący
563 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego X/48/15 Obowiązujący
564 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego. X/47/15 Obowiązujący
565 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 X/46/15 Obowiązujący
566 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku X/45/15 Obowiązujący
567 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. X/44/15 Obowiązujący
568 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach. X/43/15 Obowiązujący
569 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego. X/42/15 Obowiązujący
570 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2014 rok X/41/15 Obowiązujący
571 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 57/15 Obowiązujący
572 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Rady Powiatu na 2015 rok 56/15 Obowiązujący
573 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 55/15 Obowiązujący
574 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 54/15 Obowiązujący
575 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 53/15 Obowiązujący
576 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 52/15 Obowiązujący
577 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu z rokowań z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącego przeniesienia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słubickiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zasobie Starosty Słubickiego 51/15 Obowiązujący
578 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 50/15 Obowiązujący
579 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 49/15 Nieobowiązujący
580 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 48/15 Obowiązujący
581 2015-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 47/18 Obowiązujący
582 2015-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 46/15 Obowiązujący
583 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 45/15 Obowiązujący
584 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 44/15 Obowiązujący
585 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej Słubice - obszar wiejski, obręb 10 Świecko 43/15 Obowiązujący
586 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 42/15 Obowiązujący
587 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słubickiego. VIII/40/15 Obowiązujący
588 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słubickiego. VIII/39/15 Obowiązujący
589 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015. VIII/38/15 Obowiązujący
590 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia kolejnych umów z tymi samymi podmiotami na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. VIII/37/15 Obowiązujący
591 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2014. VIII/36/15 Obowiązujący
592 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 roku. VIII/35/15 Obowiązujący
593 2015-05-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 41/15 Obowiązujący
594 2015-05-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Górzyca na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” 40/15 Obowiązujący
595 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 39/15 Obowiązujący
596 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w formie przetargu nieograniczonego 38/15 Obowiązujący
597 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 37/15 Obowiązujący
598 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok 36/15 Obowiązujący
599 2015-04-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 31 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach VI 15 Obowiązujący
600 2015-03-31 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr V/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach V/15 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu