ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
501 2016-06-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 roku 195/16 Nieważny
502 2016-05-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego 194/16 Obowiązujący
503 2016-05-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 193/16 Obowiązujący
504 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2015 rok XXV/110/16 Obowiązujący
505 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Reczynek w gminie Ośno Lubuskie XXV/109/16 Nieważny
506 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXV/108/16 Obowiązujący
507 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska odnośnie prawidłowej realizacji zadań ustawowych w Powiecie Słubickim XXV/107/16 Obowiązujący
508 2016-05-31 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIV/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIV/16 Obowiązujący
509 2016-04-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniach 22 i 31 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIII/16 Obowiązujący
510 2016-04-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu XXII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiegoodbytej w dniu 14 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXII/16 Obowiązujący
511 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 192/16 Obowiązujący
512 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 191/16 Obowiązujący
513 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 190/16 Obowiązujący
514 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 189/16 Nieważny
515 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 188/16 Obowiązujący
516 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 187/16 Obowiązujący
517 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 186/16 Obowiązujący
518 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 185/16 Obowiązujący
519 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 184/16 Nieważny
520 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/106/16 Obowiązujący
521 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/105/16 Zmieniony
522 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/104/16 Nieobowiązujący
523 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/103/16 Obowiązujący
524 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/102/16 Obowiązujący
525 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXIV/101/16 Obowiązujący
526 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXIV/100/16 Obowiązujący
527 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Słubickiego XXIV/99/16 Obowiązujący
528 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska odnośnie woli współpracy i poparcia dla Zarządu Powiatu wybranego w dniu 22.03.2016 r. XXIV/98/16 Obowiązujący
529 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/97/16 Obowiązujący
530 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/96/16 Obowiązujący
531 2016-04-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 183/16 Nieważny
532 2016-04-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 182/16 Obowiązujący
533 2016-04-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 181/16 Obowiązujący
534 2016-04-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dierżawy 180/16 Nieważny
535 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielania pełnomocnictwa 179/16 Obowiązujący
536 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 178/16 Obowiązujący
537 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 177/16 Obowiązujący
538 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 176/16 Obowiązujący
539 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 175/16 Obowiązujący
540 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 174/16 Obowiązujący
541 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielania pełnomocnictwa 173/16 Obowiązujący
542 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia audytu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach 172/16 Obowiązujący
543 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenia nieruchomości Powiatu Słubickiego 171/16 Obowiązujący
544 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przekazanej do najmu 170/16 Nieważny
545 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2016 roku 169/16 Obowiązujący
546 2016-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 168/16 Obowiązujący
547 2016-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu do przekazania i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul.Krótkiej 7 167/16 Obowiązujący
548 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 166/16 Obowiązujący
549 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 165/16 Obowiązujący
550 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielania pełnomocnictwa 164/16 Obowiązujący
551 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 163/16 Nieważny
552 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 162/16 Nieważny
553 2016-03-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 161/16 Obowiązujący
554 2016-03-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 160/16 Obowiązujący
555 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego XXIII/95/16 Obowiązujący
556 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego XXIII/94/16 Obowiązujący
557 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego XXIII/93/16 Obowiązujący
558 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2015 rok. XXIII/92/16 Obowiązujący
559 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXIII/91/16 Obowiązujący
560 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku. XXIII/90/16 Obowiązujący
561 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016. XXIII/89/16 Obowiązujący
562 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026. XXIII/88/16 Zmieniony
563 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIII/87/16 Obowiązujący
564 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów XXIII/86/16 Nieważny
565 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję w ramach stosunku pracy XXIII/85/16 Obowiązujący
566 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję społecznie XXIII/84/16 Obowiązujący
567 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję społecznie XXIII/83/16 Obowiązujący
568 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Słubickiego XXIII/82/16 Obowiązujący
569 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Słubickiego XXIII/81/16 Obowiązujący
570 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Słubickiego XXIII/80/16 Obowiązujący
571 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 159/16 Obowiązujący
572 2016-03-14 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 23 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXI/16 Obowiązujący
573 2016-03-14 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniach 4 lutego i 10 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XX/16 Obowiązujący
574 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 158/16 Nieważny
575 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Słubickiego z tytułu najmu powierzchni użytkowej 157/16 Obowiązujący
576 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 156/16 Obowiązujący
577 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji 155/16 Obowiązujący
578 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 154/16 Obowiązujący
579 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 153/16 Obowiązujący
580 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 152/16 Obowiązujący
581 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 151/16 Obowiązujący
582 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 150/16 Obowiązujący
583 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 149/16 Obowiązujący
584 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 148/16 Obowiązujący
585 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr 5 na terenie Terminala w Świecku 147/16 Nieważny
586 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 146/16 Nieważny
587 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 145/16 Obowiązujący
588 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji stypendialnej 144/16 Obowiązujący
589 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 143/16 Nieważny
590 2016-02-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 142/16 Nieważny
591 2016-02-23 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 14 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIX/16 Obowiązujący
592 2016-02-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 XXI/79/16 Obowiązujący
593 2016-02-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/10/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego. XX/78/16 Nieważny
594 2016-02-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. XX/77/16 Nieważny
595 2016-02-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVIII/15 Obowiązujący
596 2016-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 141/16 Nieważny
597 2016-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 140/16 Obowiązujący
598 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 139/16 Obowiązujący
599 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 138/16 Obowiązujący
600 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 137/16 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu