ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
501 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 238/16 Obowiązujący
502 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru partnera do projektu na realizację zadań częściowych w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 237/16 Obowiązujący
503 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 236/16 Obowiązujący
504 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 235/16 Obowiązujący
505 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 234/16 Obowiązujący
506 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 233/16 Obowiązujący
507 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 232/16 Obowiązujący
508 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 231/16 Obowiązujący
509 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 230/16 Obowiązujący
510 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 229/16 Obowiązujący
511 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę nr 223/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 228/16 Obowiązujący
512 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 227/16 Obowiązujący
513 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im Zbigniewa Herberta w Słubicach 226/16 Obowiązujący
514 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 225/16 Obowiązujący
515 2016-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 224/16 Obowiązujący
516 2016-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 223/16 Zmieniony
517 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 222/16 Obowiązujący
518 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 roku 221/16 Obowiązujący
519 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o konkursie na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni) w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, w ramach Osi Priorytetowej VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 220/16 Obowiązujący
520 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w formie przetargu nieograniczonego 219/16 Obowiązujący
521 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego XXIX/123/16 Obowiązujący
522 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słubickiego XXIX/122/16 Obowiązujący
523 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2016 roku, sygn. akt ll SA/Go 503/16 XXIX/121/16 Obowiązujący
524 2016-08-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Słubickiego odnośnie aktualnej sytuacji w Powiecie Słubickim XXVIII/120/16 Obowiązujący
525 2016-07-28 Uchwały Zarządu Powiatu uchylająca uchwałę Nr 204/16 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie 218/16 Obowiązujący
526 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 217/16 Obowiązujący
527 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 216/16 Obowiązujący
528 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 215/16 Obowiązujący
529 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 201/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 17 czerwca 2016 r. dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 214/16 Obowiązujący
530 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 213/16 Obowiązujący
531 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 212/16 Obowiązujący
532 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 211/16 Obowiązujący
533 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do przedaży w formie przetargu nieograniczonego 210/16 Obowiązujący
534 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 209/16 Obowiązujący
535 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 208/16 Obowiązujący
536 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 207/16 Obowiązujący
537 2016-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 206/16 Obowiązujący
538 2016-07-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie wydarzeń w Starostwie Powiatowym w dniach 30.06.2016 r. i 01.07.2016 r. XXVI/119/16 Obowiązujący
539 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXVI/118/16 Obowiązujący
540 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXVI/117/16 Obowiązujący
541 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Słubicach XXVI/116/16 Obowiązujący
542 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016 – 2018 XXVI/115/16 Obowiązujący
543 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 – 2018 XXVI/114/16 Obowiązujący
544 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXVI/113/16 Obowiązujący
545 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2015 XXVI/112/16 Obowiązujący
546 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2015 XXVI/111/16 Obowiązujący
547 2016-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 205/16 Obowiązujący
548 2016-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie 204/16 Nieważny
549 2016-06-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 203/16 Obowiązujący
550 2016-06-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 202/16 Obowiązujący
551 2016-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Słubickiego w dniu 31 maja 2016 r. XXV/16 Obowiązujący
552 2016-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 201/16 Nieważny
553 2016-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 200/16 Nieważny
554 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 199/16 Obowiązujący
555 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w formie przetargu nieograniczonego 198/16 Nieważny
556 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 197/16 Nieważny
557 2016-06-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 196/16 Obowiązujący
558 2016-06-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 roku 195/16 Nieważny
559 2016-05-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego 194/16 Obowiązujący
560 2016-05-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 193/16 Obowiązujący
561 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2015 rok XXV/110/16 Obowiązujący
562 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Reczynek w gminie Ośno Lubuskie XXV/109/16 Nieważny
563 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXV/108/16 Obowiązujący
564 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska odnośnie prawidłowej realizacji zadań ustawowych w Powiecie Słubickim XXV/107/16 Obowiązujący
565 2016-05-31 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIV/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIV/16 Obowiązujący
566 2016-04-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniach 22 i 31 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIII/16 Obowiązujący
567 2016-04-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu XXII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiegoodbytej w dniu 14 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXII/16 Obowiązujący
568 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 192/16 Obowiązujący
569 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 191/16 Obowiązujący
570 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 190/16 Obowiązujący
571 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 189/16 Nieważny
572 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 188/16 Obowiązujący
573 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 187/16 Obowiązujący
574 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 186/16 Obowiązujący
575 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 185/16 Obowiązujący
576 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 184/16 Nieważny
577 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/106/16 Obowiązujący
578 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/105/16 Zmieniony
579 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/104/16 Nieobowiązujący
580 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/103/16 Obowiązujący
581 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/102/16 Obowiązujący
582 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXIV/101/16 Obowiązujący
583 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXIV/100/16 Obowiązujący
584 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Słubickiego XXIV/99/16 Obowiązujący
585 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska odnośnie woli współpracy i poparcia dla Zarządu Powiatu wybranego w dniu 22.03.2016 r. XXIV/98/16 Obowiązujący
586 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/97/16 Obowiązujący
587 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/96/16 Obowiązujący
588 2016-04-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 183/16 Nieważny
589 2016-04-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 182/16 Obowiązujący
590 2016-04-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 181/16 Obowiązujący
591 2016-04-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dierżawy 180/16 Nieważny
592 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielania pełnomocnictwa 179/16 Obowiązujący
593 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 178/16 Obowiązujący
594 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 177/16 Obowiązujący
595 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 176/16 Obowiązujący
596 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 175/16 Obowiązujący
597 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 174/16 Obowiązujący
598 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielania pełnomocnictwa 173/16 Obowiązujący
599 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia audytu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach 172/16 Obowiązujący
600 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenia nieruchomości Powiatu Słubickiego 171/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu