ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
301 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 225/16 Obowiązujący
302 2016-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 224/16 Obowiązujący
303 2016-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 223/16 Zmieniony
304 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 222/16 Obowiązujący
305 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 roku 221/16 Obowiązujący
306 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o konkursie na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni) w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, w ramach Osi Priorytetowej VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 220/16 Obowiązujący
307 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w formie przetargu nieograniczonego 219/16 Obowiązujący
308 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego XXIX/123/16 Obowiązujący
309 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słubickiego XXIX/122/16 Obowiązujący
310 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2016 roku, sygn. akt ll SA/Go 503/16 XXIX/121/16 Obowiązujący
311 2016-08-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Słubickiego odnośnie aktualnej sytuacji w Powiecie Słubickim XXVIII/120/16 Obowiązujący
312 2016-07-28 Uchwały Zarządu Powiatu uchylająca uchwałę Nr 204/16 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie 218/16 Obowiązujący
313 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 217/16 Obowiązujący
314 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 216/16 Obowiązujący
315 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 215/16 Obowiązujący
316 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 201/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 17 czerwca 2016 r. dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 214/16 Obowiązujący
317 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 213/16 Obowiązujący
318 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 212/16 Obowiązujący
319 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 211/16 Obowiązujący
320 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do przedaży w formie przetargu nieograniczonego 210/16 Obowiązujący
321 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 209/16 Obowiązujący
322 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 208/16 Obowiązujący
323 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 207/16 Obowiązujący
324 2016-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 206/16 Obowiązujący
325 2016-07-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie wydarzeń w Starostwie Powiatowym w dniach 30.06.2016 r. i 01.07.2016 r. XXVI/119/16 Obowiązujący
326 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXVI/118/16 Obowiązujący
327 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXVI/117/16 Obowiązujący
328 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Słubicach XXVI/116/16 Obowiązujący
329 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016 – 2018 XXVI/115/16 Obowiązujący
330 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 – 2018 XXVI/114/16 Obowiązujący
331 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXVI/113/16 Obowiązujący
332 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2015 XXVI/112/16 Obowiązujący
333 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2015 XXVI/111/16 Obowiązujący
334 2016-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 205/16 Obowiązujący
335 2016-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie 204/16 Nieważny
336 2016-06-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 203/16 Obowiązujący
337 2016-06-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 202/16 Obowiązujący
338 2016-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Słubickiego w dniu 31 maja 2016 r. XXV/16 Obowiązujący
339 2016-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 201/16 Nieważny
340 2016-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 200/16 Nieważny
341 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 199/16 Obowiązujący
342 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w formie przetargu nieograniczonego 198/16 Nieważny
343 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 197/16 Nieważny
344 2016-06-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 196/16 Obowiązujący
345 2016-06-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 roku 195/16 Nieważny
346 2016-05-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego 194/16 Obowiązujący
347 2016-05-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 193/16 Obowiązujący
348 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2015 rok XXV/110/16 Obowiązujący
349 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Reczynek w gminie Ośno Lubuskie XXV/109/16 Nieważny
350 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXV/108/16 Obowiązujący
351 2016-05-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska odnośnie prawidłowej realizacji zadań ustawowych w Powiecie Słubickim XXV/107/16 Obowiązujący
352 2016-05-31 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIV/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIV/16 Obowiązujący
353 2016-04-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniach 22 i 31 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIII/16 Obowiązujący
354 2016-04-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu XXII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiegoodbytej w dniu 14 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXII/16 Obowiązujący
355 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 192/16 Obowiązujący
356 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 191/16 Obowiązujący
357 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 190/16 Obowiązujący
358 2016-05-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 189/16 Nieważny
359 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 188/16 Obowiązujący
360 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 187/16 Obowiązujący
361 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 186/16 Obowiązujący
362 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 185/16 Obowiązujący
363 2016-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 184/16 Nieważny
364 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/106/16 Obowiązujący
365 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/105/16 Obowiązujący
366 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/104/16 Obowiązujący
367 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/103/16 Obowiązujący
368 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego XXIV/102/16 Obowiązujący
369 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXIV/101/16 Obowiązujący
370 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXIV/100/16 Obowiązujący
371 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Słubickiego XXIV/99/16 Obowiązujący
372 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska odnośnie woli współpracy i poparcia dla Zarządu Powiatu wybranego w dniu 22.03.2016 r. XXIV/98/16 Obowiązujący
373 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/97/16 Obowiązujący
374 2016-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIV/96/16 Obowiązujący
375 2016-04-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 183/16 Nieważny
376 2016-04-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 182/16 Obowiązujący
377 2016-04-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 181/16 Obowiązujący
378 2016-04-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dierżawy 180/16 Nieważny
379 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielania pełnomocnictwa 179/16 Obowiązujący
380 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 178/16 Obowiązujący
381 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 177/16 Obowiązujący
382 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 176/16 Obowiązujący
383 2016-04-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 175/16 Obowiązujący
384 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 174/16 Obowiązujący
385 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielania pełnomocnictwa 173/16 Obowiązujący
386 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia audytu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach 172/16 Obowiązujący
387 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenia nieruchomości Powiatu Słubickiego 171/16 Obowiązujący
388 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przekazanej do najmu 170/16 Nieważny
389 2016-04-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2016 roku 169/16 Obowiązujący
390 2016-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 168/16 Obowiązujący
391 2016-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu do przekazania i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul.Krótkiej 7 167/16 Obowiązujący
392 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 166/16 Obowiązujący
393 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 165/16 Obowiązujący
394 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielania pełnomocnictwa 164/16 Obowiązujący
395 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 163/16 Nieważny
396 2016-03-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 162/16 Nieważny
397 2016-03-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 161/16 Obowiązujący
398 2016-03-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 160/16 Obowiązujący
399 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego XXIII/95/16 Obowiązujący
400 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego XXIII/94/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu