ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
301 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2017 roku 317/17 Obowiązujący
302 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 316/17 Obowiązujący
303 2017-04-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 315/17 Obowiązujący
304 2017-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 314/17 Obowiązujący
305 2017-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 297/17 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 313/17 Obowiązujący
306 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego 312/17 Obowiązujący
307 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 311/17 Obowiązujący
308 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 310/17 Obowiązujący
309 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego prawa własności nieruchomości 309/17 Obowiązujący
310 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXVIII/175/17 Obowiązujący
311 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze XXXVIII/174/17 Obowiązujący
312 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXVIII/173/17 Obowiązujący
313 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXVIII/172/17 Obowiązujący
314 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. XXXVIII/171/17 Zmieniony
315 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2016 rok XXXVIII/170/17 Obowiązujący
316 2017-03-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXXVII sesji w dniu 28 lutego 2017 r. XXXVII/17 Obowiązujący
317 2017-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” 308/17 Obowiązujący
318 2017-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 307/17 Obowiązujący
319 2017-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji (...) 306/17 Obowiązujący
320 2017-03-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 305/17 Obowiązujący
321 2017-03-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 304/17 Obowiązujący
322 2017-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Słubicach 303/17 Obowiązujący
323 2017-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zad. publ. z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 302/17 Obowiązujący
324 2017-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 301/17 Obowiązujący
325 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu XXXVII/169/17 Zmieniony
326 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XXXVII/168/17 Zmieniony
327 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim XXXVII/167/17 Obowiązujący
328 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXVII/166/17 Zmieniony
329 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXVII/165/17 Obowiązujący
330 2017-02-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXVI/17 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 17 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXVI/17 Obowiązujący
331 2017-02-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXV/17 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXV/17 Obowiązujący
332 2017-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 300/17 Obowiązujący
333 2017-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 299/17 Obowiązujący
334 2017-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i procedur w zakresie rozpatrywania, udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 298/17 Obowiązujący
335 2017-02-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 297/17 Obowiązujący
336 2017-02-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na remont 296/17 Obowiązujący
337 2017-02-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 295/17 Obowiązujący
338 2017-02-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 294/17 Obowiązujący
339 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie remontu, przebudowy i doposażenia istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego będącego w nieruchomości powiatu słubickiego 293/17 Obowiązujący
340 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania pełnomocnictw 292/17 Obowiązujący
341 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 291/17 Obowiązujący
342 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 290/17 Obowiązujący
343 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej 289/17 Obowiązujący
344 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 288/17 Obowiązujący
345 2017-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania pełnomocnictwa 287/17 Obowiązujący
346 2017-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 286/17 Obowiązujący
347 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 285/16 Obowiązujący
348 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXVI/164/17 Obowiązujący
349 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXVI/163/17 Zmieniony
350 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XXXVI/162/17 Obowiązujący
351 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego XXXVI/161/17 Obowiązujący
352 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXXV/160/17 Obowiązujący
353 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia radnego Powiatu Słubickiego do składu Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego XXXV/159/17 Obowiązujący
354 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego XXXV/158/17 Obowiązujący
355 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku XXXV/157/17 Obowiązujący
356 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku XXXV/156/17 Nieobowiązujący
357 2017-01-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIV/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIV/16 Obowiązujący
358 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej reorganizacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej XXXIV/155/16 Obowiązujący
359 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu do Wojewody Lubuskiego o podjęcie partnerskiej współpracy z Zarządem Powiatu Słubickiego XXXIV/154/16 Obowiązujący
360 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXIV/153/16 Obowiązujący
361 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Słubicach XXXIV/152/16 Nieobowiązujący
362 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie woli utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim XXXIV/151/16 Obowiązujący
363 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 XXXIV/150/16 Obowiązujący
364 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXIV/149/16 Obowiązujący
365 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXIV/148/16 Obowiązujący
366 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXXIV/147/16 Obowiązujący
367 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXXIV/146/16 Obowiązujący
368 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 XXXIV/145/16 Obowiązujący
369 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu o zawierania w imieniu Powiatu Słubickiego umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki i dokonywania w nich zmian 284/16 Obowiązujący
370 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Powiat Słubicki 283/16 Obowiązujący
371 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 282/16 Obowiązujący
372 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 281/16 Obowiązujący
373 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 280/16 Obowiązujący
374 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie na 2017 r. 279/16 Obowiązujący
375 2016-12-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Słubickiego na 2016 rok 278/16 Obowiązujący
376 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIII/16 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIII/16 Obowiązujący
377 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXII/16 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 9 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXII/16 Obowiązujący
378 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXI/16 Obowiązujący
379 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 277/16 Obowiązujący
380 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach 276/16 Obowiązujący
381 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 275/16 Obowiązujący
382 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2017 roku 274/16 Obowiązujący
383 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 273/16 Obowiązujący
384 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 272/16 Obowiązujący
385 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 271/16 Obowiązujący
386 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 270/16 Obowiązujący
387 2016-12-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 269/16 Obowiązujący
388 2016-11-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 268/16 Obowiązujący
389 2016-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 267/16 Obowiązujący
390 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia wg właściwości XXXIII/144/16 Obowiązujący
391 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XXXIII/143/16 Obowiązujący
392 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXXIII/141/16 Obowiązujący
393 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXXIII/142/16 Obowiązujący
394 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego XXXIII/140/16 Obowiązujący
395 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie woli rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXIII/139/16 Obowiązujący
396 2016-11-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 266/16 Obowiązujący
397 2016-11-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 265/16 Obowiązujący
398 2016-11-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 264/16 Obowiązujący
399 2016-11-09 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargi kasacyjne i wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skarg kasacyjnych Wojewody Lubuskiego i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie XXXII/138/16 Obowiązujący
400 2016-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 263/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu