ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2018-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 507/18 Obowiązujący
102 2018-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 506/18 Obowiązujący
103 2018-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 505/18 Obowiązujący
104 2018-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 504/18 Obowiązujący
105 2018-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie na 2018 r. 503/18 Obowiązujący
106 2018-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023” 502/18 Obowiązujący
107 2018-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącej Powiatowej Rady Seniorów 501/18 Obowiązujący
108 2018-03-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i procedur w zakresie rozpatrywania, udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 500/18 Obowiązujący
109 2018-03-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 499/18 Obowiązujący
110 2018-03-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 498/18 Obowiązujący
111 2018-03-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 497/18 Obowiązujący
112 2018-03-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku 496/18 Obowiązujący
113 2018-03-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 495/18 Obowiązujący
114 2018-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 494/18 Obowiązujący
115 2018-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 r. 493/18 Obowiązujący
116 2018-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 492/18 Obowiązujący
117 2018-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 491/18 Obowiązujący
118 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2020 XLVIII/234/18 Obowiązujący
119 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 XLVIII/233/18 Obowiązujący
120 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XLVIII/232/18 Obowiązujący
121 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słubickiego XLVIII/231/18 Obowiązujący
122 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 XLVIII/230/18 Obowiązujący
123 2018-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLVIII/229/18 Obowiązujący
124 2018-02-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLVII sesji w dniu 18 stycznia 2018 r. XLVII/18 Obowiązujący
125 2018-02-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 490/18 Obowiązujący
126 2018-02-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 489/18 Obowiązujący
127 2018-02-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych dostaw 488/18 Obowiązujący
128 2018-02-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 487/18 Obowiązujący
129 2018-02-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 486/18 Obowiązujący
130 2018-02-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 485/18 Obowiązujący
131 2018-02-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 484/18 Obowiązujący
132 2018-01-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 483/18 Obowiązujący
133 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 482/18 Obowiązujący
134 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 481/18 Obowiązujący
135 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Seniorów 480/18 Obowiązujący
136 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie w obiektach szpitala sieci tele-informatycznej 479/18 Obowiązujący
137 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 478/18 Obowiązujący
138 2018-01-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 477/18 Obowiązujący
139 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 476/18 Obowiązujący
140 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 475/18 Obowiązujący
141 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 474/18 Obowiązujący
142 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 473/18 Obowiązujący
143 2018-01-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 472/18 Obowiązujący
144 2018-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej na realizację zadań publicznych wykonywanych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 471/18 Obowiązujący
145 2018-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 470/18 Obowiązujący
146 2018-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 469/18 Obowiązujący
147 2018-01-18 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargę i ustanowienia pełnomocnika XLVIII/228/18 Obowiązujący
148 2018-01-18 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 XLVII/227/18 Obowiązujący
149 2018-01-18 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 XLVII/226/18 Zmieniony
150 2018-01-18 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLVI sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. XLVI/17 Obowiązujący
151 2017-12-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 468/17 Obowiązujący
152 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Związku Powiatów Lubuskich XLVI/225/17 Obowiązujący
153 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych XLVI/224/17 Obowiązujący
154 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu XLVI/223/17 Obowiązujący
155 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia sztandaru, herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego XLVI/222/17 Obowiązujący
156 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2018 rok XLVI/221/17 Obowiązujący
157 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XV/61/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XLVI/220/17 Obowiązujący
158 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XLVI/219/17 Obowiązujący
159 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 XLVI/218/17 Obowiązujący
160 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XLVI/217/17 Obowiązujący
161 2017-12-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLV sesji w dniu 28 listopada 2017 r XLV/17 Obowiązujący
162 2017-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 467/17 Obowiązujący
163 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 466/17 Obowiązujący
164 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu 465/17 Obowiązujący
165 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 464/17 Obowiązujący
166 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 463/17 Obowiązujący
167 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 461/17 Obowiązujący
168 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 460/17 Obowiązujący
169 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 459/17 Obowiązujący
170 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Słubickiego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 458/17 Obowiązujący
171 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 457/17 Obowiązujący
172 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 456/17 Obowiązujący
173 2017-11-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 455/17 Obowiązujący
174 2017-11-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 454/17 Obowiązujący
175 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli XLV/216/17 Obowiązujący
176 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach XLV/215/17 Obowiązujący
177 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017 - 2026 XLV/214/17 Obowiązujący
178 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLV/213/17 Obowiązujący
179 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo XLV/212/17 Obowiązujący
180 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLV/211/17 Obowiązujący
181 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok XLV/210/17 Obowiązujący
182 2017-11-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLIV sesji w dniu 24 października 2017 r. XLIV/17 Obowiązujący
183 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego 453/17 Obowiązujący
184 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 452/17 Obowiązujący
185 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 451/17 Obowiązujący
186 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 450/17 Obowiązujący
187 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 449/17 Obowiązujący
188 2017-11-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 447/17 Obowiązujący
189 2017-11-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 446/17 Obowiązujący
190 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 445/17 Obowiązujący
191 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 444/17 Obowiązujący
192 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego 443/17 Obowiązujący
193 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 442/17 Obowiązujący
194 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w trakcie ustalenia granic działek stanowiących własność Powiatu Słubickiego 441/17 Obowiązujący
195 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 440/17 Obowiązujący
196 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 439/17 Obowiązujący
197 2017-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 438/17 Obowiązujący
198 2017-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 437/17 Obowiązujący
199 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 436/17 Obowiązujący
200 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu Słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 435/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu