Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
niedziela, 01 lutego 2015 15:40
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych » Pozwolenie na sprowadzanie zwłok z zagranicy

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Pozwolenie na sprowadzanie zwłok z zagranicy


Wymagane dokumenty


1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich (plik do pobrania)
We wniosku należy podać:
- dane osoby zmarłej - imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, ostatnie miejsca zamieszkania,
- datę i miejsce zgonu,
- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
- miejsce pochowania zmarłego,
- środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
- nazwisko, imię (imiona), adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i serię dokumentu tożsamości.


2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 

Opłaty:
Zwolnione z opłat.

 

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Starosty Słubickiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:
• art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

Pliki do pobrania:

 

· Wniosek do Starosty o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwlok

 

· Oświadczenie o przyczynie zgonu

 

· Oświadczenie osoby uprawnionej do pochowania zwlok

  Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 5150 Wytworzył: Katarzyna Misztak
Data wprowadzenia: 22.07.08 11:24:06 Wprowadził: Katarzyna Misztak
Data modyfikacji: 22.09.14 11:24:11 Zmodyfikował: Administrator
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.01 secs