Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
poniedziałek, 02 marca 2015 08:19
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Dróg » Uprawnienia do kierowania pojazdami. » Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.


Podstawa prawna:

 • Art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j. t. - Dz. U. z 2014 r., poz. 600).
 •  §16 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumantów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojadami (Dz. U. poz. 1005). 
 • Art. 41 ust. 5 Konwencji o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 r. (Dz. U. Nr 5 z 1988 r., poz. 40 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:


Wniosek o wydanie prawa jazdy należy pobrać w dowolnym Wydziale Komunikacji i Dróg.

 

Załączniki: 

 • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobe bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z achowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 • Kserokopia prawa jazdy.
 • Dowód opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 • Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.
 • Do wglądu oryginał ważnego krajowego prawa jazdy.

Wysokość opłat:

 

·         35 zł – za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

 

Podstawy prawne naliczania opłat:

 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumantów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83) 

 

Termin:

 

Trzy dni.

Dodatkowe informacje:

 • Międzynarodowe prawo jazdy nie jest samodzielnym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem za granicą, obowiązuje dodatkowo krajowe prawo jazdy.
   
 • Dokument jest wystawiany na trzy lata lub krócej, jeżeli wynika to z posiadanego krajowego prawa jazdy. 


 Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 5727 Wytworzył: Przemysław Glinka
Data wprowadzenia: 14.11.07 08:45:00 Wprowadził: Przemysław Glinka
Data modyfikacji: 13.08.14 10:13:23 Zmodyfikował: Przemysław Glinka
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.02 secs