Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
niedziela, 01 lutego 2015 23:37
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Dróg » Rejestracja pojazdów. » Wtórnik nalepki kontrolnej.

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Wtórnik nalepki kontrolnej.


Podstawa prawna:

§         § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. Z 2007r. Nr 186, poz. 1322).

Wymagane dokumenty:


Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej.

 

Druk do pobrania i wypełnienia:

 

-Wniosek o wydanie wtornika.pdf (35 kB)

Załączniki:

 

-         złożone przez właściciela pojazdu stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o fakcie zniszczenia nalepki kontrolnej,

-         karta pojazdu, jeżeli została wydana,

-         dowód rejestracyjny.

 

 

Do wglądu:

-         dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu i dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, paszport – w przypadku osób fizycznych,

-         wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

-         zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wysokość opłat:

·   16,50 zł za wydanie nalepki kontrolnej,

·   1 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego.

Podstawy prawne naliczania opłat:

·   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U.  Nr 230, poz. 2302  ze zmianami).

§   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. nr 127 poz. 839).

Termin:

Niezwłocznie –  po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 3570 Wytworzył: Przemysław Glinka
Data wprowadzenia: 12.11.07 13:30:54 Wprowadził: Przemysław Glinka
Data modyfikacji: 13.11.07 13:35:42 Zmodyfikował: Przemysław Glinka
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.02 secs