Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
niedziela, 01 lutego 2015 06:32
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Dróg » Rejestracja pojazdów. » Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela.

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela.


Podstawa prawna:

·         Art. 74 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca  1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 108,  poz. 908 z późn. zm.)

·         § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322). 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rejestrację czasową.

 

Druki do pobrania i wypełnienia:

 

- Wniosek o rejestrację pojazdu.rtf (13 kB)

- Wniosek o rejestrację pojazdu.pdf (44 kB)


Załączniki:

     -   oryginał dowodu własności pojazdu, jeśli wnioskodawca nie figuruje w ostatnim

          dowodzie rejestracyjnym,

-   ostatni dowód rejestracyjny pojazdu, 

-   karta pojazdu, jeżeli została wydana,

-   tablice rejestracyjne,

 

Do wglądu:

-   dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu i dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, paszport – w przypadku osób fizycznych,

-   wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wysokość opłat:

·         16,50 zł - pozwolenie czasowe. 

·         1 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.

·         1 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego

oraz w zależności: 

·         30 zł - tablice tymczasowe samochodowe. 

·         11 zł - nalepki na tablice tymczasowe samochodowe. 

·         15 zł - tablice na przyczepę. 

·         5,50 zł - nalepka na tablicę tymczasową do przyczepy. 

·         12 zł - tablice tymczasowe motocyklowe lub motorowerowe. 

·         5,50 zł - nalepki na tablicę tymczasową motocyklową lub motorowerową. 

Przy wywozie pojazdu za granicę opłata za tablice wynosi: 

·         80 zł – samochodowe. 

·         40 zł – przyczepy.

·         40 zł – motocyklowa. 

·         30 zł - motorowerowa. 

 

Termin:

Od ręki 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Starosty Powiatu Słubickiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

Podstawy prawne naliczania opłat:

·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U.  Nr 230, poz. 2302  ze zmianami).

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. nr 127 poz. 839).

Dodatkowe informacje:

Rejestracji czasowej dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu by umożliwić: 

·         Wywóz pojazdu za granicę. 

·         Przejazd pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

·         Przejazd pojazdu, związany z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy. 

·         Rejestracji czasowej dokonuje się również na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części, by umożliwić badania - na okres sześciu miesięcy. 

·         Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie i tablice tymczasowe muszą być zwrócone, z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę. 

  Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 3242 Wytworzył: Przemysław Glinka
Data wprowadzenia: 12.11.07 12:53:26 Wprowadził: Przemysław Glinka
Data modyfikacji: 13.11.07 09:08:50 Zmodyfikował: Przemysław Glinka
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.01 secs