Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
sobota, 28 lutego 2015 06:18
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Dróg » Rejestracja Pojazdów » Wtórnik nalepki kontrolnej.

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Wtórnik nalepki kontrolnej.


Wtórnik nalepki kontrolnej.

Podstawa prawna:

·         § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji
 i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. Z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej.

 

Druk do pobrania i wypełnienia:

 

Wniosek o wydanie wtornika.

 

Upoważnienie 

 

Załączniki:

-    złożone przez właściciela pojazdu stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o fakcie zniszczenia / utraty nalepki kontrolnej,

-          karta pojazdu, jeżeli została wydana,

-          dowód rejestracyjny.

-         w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego
z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania oraz kopia dowodu osobistego osoby udzielającej pełnomocnictwa.

 

Do wglądu:

-         dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu i dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, paszport – w przypadku osób fizycznych,

-         wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

-         zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

-         ubezpieczenie OC. 

Wysokość opłat:

·         18,50 zł za wydanie nalepki kontrolnej,

·         0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego.

Podstawy prawne naliczania opłat:

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U.  Nr 230, poz. 2302  z późn. zm.).

·            Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. nr 127 poz. 839).

Termin:

Niezwłocznie –  po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

  Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 1793 Wytworzył:
Data wprowadzenia: 04.10.10 12:35:40 Wprowadził: Tomasz Zaborowski
Data modyfikacji: 30.05.12 14:03:40 Zmodyfikował: Piotr Gołębiowski
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.03 secs