Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
poniedziałek, 02 marca 2015 06:00
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Dróg » Rejestracja Pojazdów » Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska


Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska (nazwy).

Podstawa prawna:

  • Art. 78 ust. 2 pkt 2 4 ustawy z  dnia 20 czerwca  1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U.
    z 2005r. Nr 108,  poz. 908 z późn. zm.)
  • § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji
    i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. Z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie.

 

Druk do pobrania i wypełnienia:

 

Zawiadomienie - wymiana dowodu

 

Upoważnienie

 

Załączniki:

-         dokument potwierdzający zmianę nazwiska (nawy firmy) lub adresu,

-         dowód rejestracyjny pojazdu,

-         karta pojazdu, jeżeli została wydana,

-         w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego
z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania oraz kopia dowodu osobistego osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Do wglądu:

-          dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu i dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, paszport – w przypadku osób fizycznych,

-         wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

-         zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wysokość opłat:

   ·         54 zł - dowód rejestracyjny. 

   ·         13,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych. 

·         0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego.

·         0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego.

 

Podstawy prawne naliczania opłat:

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U.  Nr 230, poz. 2302  z późn. zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009r.              w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. nr 210 poz. 1626).

 

Termin:

Niezwłocznie –  po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje:

Informację o nowo zamówionym dowodzie rejestracyjnym, można sprawdzić tutaj, podając numer rejestracyjny i ostatnie pięć znaków z numeru VIN (nadwozia/podwozia) lub ramy pojazdu (pozycje A
 i E w dokumentach rejestracyjnych pojazdu wydawanych po 10.09.2004 r.).

  Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 5758 Wytworzył:
Data wprowadzenia: 04.10.10 11:59:35 Wprowadził: Piotr Gołębiowski
Data modyfikacji: 12.06.12 15:01:13 Zmodyfikował: Piotr Gołębiowski
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.02 secs